Túnel per als vianants perillós al carrer Alacant

06/10/2021

túnel carrer Alacant

La Generalitat Valenciana ha licitat la construcció d'un túnel de 260 metres de longitud baix la calçada del carrer Alacant per a unir l'estació del tramvia procedent de Natzaret amb la de Xàtiva del metro. Infraestructura per a tractar de minimitzar la falta de centralitat, que afectarà granment per a la captació de viatgers al tram de la L10 en avançada construcció. Ampli, segons el dibuix publicitat, i amb espais per als qui vulguen caminar o ser portats per corredors rodants, similars als que hi ha en grans aeroports per a massius desplaçaments unint dependències.

Supose que hauran calculat els viatgers potencials que captarà el tramvia i la quantitat de vianants que transiten pel citat carrer Alacant, ja que per a justificar la inversió també volen ampliar per a ells la utilització del traçat subterrani. Rara invitació, baix terra en lloc d'anar per les voreres, quan fins i tot en els establiments de restauració ens agrada més estar a l'aire lliure que a l'interior dels locals.

Opine que, en lloc d'un llarg, costós i perillós “canó per als vianants”, així el denominen, haurien d'haver començat la prolongació del traçat fins a la projectada estació al carrer Xàtiva, emprant els vint milions d'euros del seu cost més l'estalviat: en desestimar la continuació del túnel i l'estació soterrada Maristes, la realització de la qual va ser aprovada amb destacada intervenció dels Amics del Ferrocarril,  per a evitar l'encreuament a nivell amb la molt transitada avinguda Germans Maristes i la seua continuadora Institut Obrer de València, i no haver de comprar tramvies. També podrien sol·licitar subvenció a la UE, ressaltant que som l'única ciutat de les cinc més poblades d'Espanya sense línies de transport, no contaminant i de gran capacitat, que s'endinsen en el seu mal comunicat centre històric, un dels més extensos d'Europa.

Amb la gran inversió en el túnel tenen excusa per a postergar sine die la continuació, com a mínim, fins al Mercat Central, que és la reclamada en recent enquesta pels ciutadans. Encara que siga amb la barbaritat de l'estació baix cinc plantes d'estacionament en lloc d'haver-ho fet a partir de la tercera, ja que en el 2006 encara pensaven amb el vehicle privat com a hegemònic per als desplaçaments.

Quant a la seguretat, tenint en compte els comentaris sentits i llegits de la perillositat quan hi ha poca afluència de vianants en curts túnels urbans o de metre en ciutats espanyoles i d'altres països, que dir en un de 260.

Encara són a temps de substituir el “canó per als vianants” per l'inici de la continuació soterrada cap al centre històric. Per a Conillets d'Índies frustrats ja tenim suficients amb el tercer carril València-Castelló i altres.

Davant un possible fracàs, i milions d'euros gastats, tan necessaris per a altres obres i actuacions per als ciutadans, està l'absència de veus discordants i el meninfotisme generalitzat.

esteban gonzalo rogel

Autor: Esteban Gonzalo Rogel

Secretari de Asociació Valenciana de Periodistes i Escriptors de Turisme (AVPYETUR)

Go up