Túnel per als vianants perillós al carrer Alacant

túnel carrer Alacant

La Generalitat Valenciana ha licitat la construcció d’un túnel de 260 metres de longitud baix la calçada del carrer Alacant per a unir l’estació del tramvia procedent de Natzaret amb la de Xàtiva del metro. Infraestructura per a tractar de minimitzar la falta de centralitat, que afectarà granment per a la captació de viatgers al tram de la L10 en avançada construcció. Ampli, segons el dibuix publicitat, i amb espais per als qui vulguen caminar o ser portats per corredors rodants, similars als que hi ha en grans aeroports per a massius desplaçaments unint dependències.

Supose que hauran calculat els viatgers potencials que captarà el tramvia i la quantitat de vianants que transiten pel citat carrer Alacant, ja que per a justificar la inversió també volen ampliar per a ells la utilització del traçat subterrani. Rara invitació, baix terra en lloc d’anar per les voreres, quan fins i tot en els establiments de restauració ens agrada més estar a l’aire lliure que a l’interior dels locals.

Opine que, en lloc d’un llarg, costós i perillós “canó per als vianants”, així el denominen, haurien d’haver començat la prolongació del traçat fins a la projectada estació al carrer Xàtiva, emprant els vint milions d’euros del seu cost més l’estalviat: en desestimar la continuació del túnel i l’estació soterrada Maristes, la realització de la qual va ser aprovada amb destacada intervenció dels Amics del Ferrocarril,  per a evitar l’encreuament a nivell amb la molt transitada avinguda Germans Maristes i la seua continuadora Institut Obrer de València, i no haver de comprar tramvies. També podrien sol·licitar subvenció a la UE, ressaltant que som l’única ciutat de les cinc més poblades d’Espanya sense línies de transport, no contaminant i de gran capacitat, que s’endinsen en el seu mal comunicat centre històric, un dels més extensos d’Europa.

Amb la gran inversió en el túnel tenen excusa per a postergar sine die la continuació, com a mínim, fins al Mercat Central, que és la reclamada en recent enquesta pels ciutadans. Encara que siga amb la barbaritat de l’estació baix cinc plantes d’estacionament en lloc d’haver-ho fet a partir de la tercera, ja que en el 2006 encara pensaven amb el vehicle privat com a hegemònic per als desplaçaments.

Quant a la seguretat, tenint en compte els comentaris sentits i llegits de la perillositat quan hi ha poca afluència de vianants en curts túnels urbans o de metre en ciutats espanyoles i d’altres països, que dir en un de 260.

Encara són a temps de substituir el “canó per als vianants” per l’inici de la continuació soterrada cap al centre històric. Per a Conillets d’Índies frustrats ja tenim suficients amb el tercer carril València-Castelló i altres.

Davant un possible fracàs, i milions d’euros gastats, tan necessaris per a altres obres i actuacions per als ciutadans, està l’absència de veus discordants i el meninfotisme generalitzat.

Print Friendly, PDF & Email
esteban gonzalo rogel

Autor: Esteban Gonzalo Rogel

Secretari de Asociació Valenciana de Periodistes i Escriptors de Turisme (AVPYETUR)