Vos oferim l’Agenda Institucional Oficial de la Casa Reial

ASSISTÈNCIA AlS ACTES AMB MOTIU DEL FUNERAL D’ESTAT DE SA MAJESTAT LA REINA ISABEL II

DIUMENGE, 18 DE SETEMBRE DE 2022

Hora per determinar:

SS. MM. Els Reis
ASSISTÈNCIA A la CAPELLA ARDENT DE SA MAJESTAT LA REINA ISABEL II
Palacio de Westminster. Londres (el Regne Unit)

18.00 hores (hora local):

SS. MM. Els Reis
ASSISTÈNCIA A la RECEPCIÓ OFERIDA PER SA MAJESTAT EL REI CARLES III DEL REGNE UNIT DE GRAN BRETANYA I IRLANDA DEL NORD
Palacio de Buckingham. Londres (el Regne Unit)

DILLUNS, 19 DE SETEMBRE DE 2022

11.00 hores (hora local)

SS. MM. Els Reis
FUNERAL D’ESTAT DE SA MAJESTAT ISABEL II Abadia de Westminster. Londres (el Regne Unit)

Sa Majestat el Rei En Joan Carles i Sa Majestat la Reina Na Sofia tenen previst assistir, el diumenge 18, a la
recepció oferida per Sa Majestat el Rei del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord i el dilluns 19, al Funeral d’Estat de Sa Majestat la Reina Isabel II, ateses les invitacions rebudes en la seua condició d’excap de l’Estat.


Pot ser del teu interés:

Agenda Ajuntament de València