Els regidors i les regidores electes han rebut les Carpetes del Bon Govern

13/06/2019

Carpetes Alts Càrrecs Ajuntament de València

Dissabte que ve es constituïxen les corporacions municipals. Este dijous ha tingut un acte previ en el qual els regidors i les regidores electes de la nova corporació municipal han rebut la Carpeta d'Alts Càrrecs de l'Ajuntament, una iniciativa de la regidoria de Transparència i Bon Govern.

Bona part dels nous regidors han rebut les seues carpetes de mans del personal funcionari del Servici de Transparència. En este sentit, la regidora de Transparència en funcions, Neus Fàbregas Santana, ha indicat que «les normatives relacionades amb la transparència i el govern obert, i la voluntat del govern municipal d'anar més enllà, per exemple amb l'adhesió voluntària al Codi de bon govern de la Generalitat, constituïxen tot un corpus de deures i obligacions per part dels alts càrrecs de l'Ajuntament i assimilats».

Fàbregas ha afegit que «amb la finalitat que cada alt càrrec siga conscient des del moment que pren possessió que adquirix una sèrie d'obligacions polítiques, jurídiques i ètiques específiques, hem elaborat estes carpetes de l'alt càrrec de l'Ajuntament, que aspiren a ser una guia per a les persones que inicien el seu camí en un lloc de responsabilitat a l'Administració local».

La regidora en funcions ha explicat que «Hem de fer visible el bon govern, així com els drets, però també les responsabilitats i obligacions que té la nova corporació de cara a la ciutadania per a poder construir una ciutat millor, més transparent i més participativa», un fet que, segons ella, marca «un abans i un després a l'Ajuntament».

La carpeta d’alts càrrecs i credencials de regidor i regidora

La carpeta d'obligacions de transparència d'alts càrrecs vol potenciar el compliment de les normes que regulen la transparència. També la participació, les incompatibilitats, el Codi de bon govern i qualsevol de les decisions que prenen els òrgans col·legiats municipals, que afecten tots els alts càrrecs tant en l'exercici del càrrec com en el moment del cessament.

Cada carpeta inclou informació àmplia sobre què és el govern obert i la transparència i quins instruments i processos té en marxa actualment l'Ajuntament de València.

Prèviament, ahir dimecres els diversos regidores i regidores arreplegaren les seues credencials a la Ciutat de la Justícia.

Neus Fàbregas

Go up