Les 12 càmeres de vigilància del Parc Central entren en funcionament

24/05/2023

càmeres de vigilància del Parc Central

Les 12 càmeres de vigilància del Parc Central de València s'han posat en funcionament per salvaguardar la seguretat i protecció d'esta àrea verda de la ciutat. Segons ha informat el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, l'Ajuntament ha destinat una inversió de 76.885,82 euros per a dur a terme este projecte.

Índex / Índice
  1. Les càmeres de vigilància del Parc Central de València
    1. La tecnologia de les càmeres
    2. Ubicació de les càmeres
  2. En resum
  3. Ubicació del Parc Central de València

Les càmeres de vigilància del Parc Central de València

Este conjunt de càmeres del Parc Central de València que ja estan operatives ha sigut instal·lat per l'Organisme Autònom de Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana amb l'objectiu de garantir la correcta protecció i conservació del Parc Central, així com del destacat patrimoni industrial que s'ubica en este gran pulmó verd de la ciutat.

Segons les paraules del vicealcalde, estes càmeres constituixen una ferramenta de prevenció que estarà baix la supervisió de la Policia Local de València des de la central situada en l'Avinguda del Cid. El principal objectiu és dissuadir possibles infractors i evitar costoses reparacions futures de les instal·lacions públiques del parc, com ara l'alqueria, els antics molls de tren o les naus protegides de Demetrio Ribes, que ja compten amb equipaments públics com la Universitat Popular o la Nau de Cultura.

La tecnologia de les càmeres

Campillo ha explicat que l'Ajuntament de València ha estès la seua pròpia xarxa de fibra òptica per assegurar la connexió de totes les càmeres amb el Centre de la Policia Local, on es visualitzaran les imatges emmagatzemades en cas de necessitat. Les càmeres estan equipades amb la tecnologia starlight, que oferix un rendiment excel·lent en condicions de poca llum. A més, el rang dinàmic de 133 dB permet capturar amb precisió detalls fins i tot en situacions de sobreexposició. Una altra característica destacada és l'Essential Video Analytics, que activa alertes rellevants i facilita la recuperació ràpida de dades.

Ubicació de les càmeres

Pel que fa a la ubicació de les càmeres de vigilància del Parc Central, set de les dotze s'han col·locat en el perímetre del Parc Central, mentre que les cinc restants estan distribuïdes en punts estratègics de l'interior, vigilants principalment els molls, les naus i l'alqueria.

En resum

En definitiva, les càmeres de vigilància del Parc Central de València representen una mesura de seguretat fonamental per a protegir este important espai verd de la ciutat i el seu valuós patrimoni industrial. Amb una inversió significativa i tecnologia avançada, estes càmeres proporcionen una ferramenta de prevenció essencial per a dissuadir possibles infractors i evitar costoses reparacions futures.

Sobre el Parc Central de València

Horari:
Març-Octubre 07:30-21:30
Novembre-Febrer 07:30-20:30

Entrada: gratuïta

Ubicació del Parc Central de València

Go up