Homenatge a Manuel Algarra, un referent de l'art faller

16/03/2023

Manuel Algarra, artista faller, homenatge, Joan Ribó, comissió fallera, artista fallero, homenaje, comisión fallera

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha participat en l'homenatge a Manuel Algarra, un dels artistes fallers més destacats de la ciutat, organitzat per l'Asociación Cultural Falla Almirante Cadarso–Conde Altea. A l'acte, que ha comptat amb la presència de la fallera major i presidents de la comissió, així com familiars de l'artista, s'ha reconegut la trajectòria professional d'Algarra, que va faltar a l'abril de l'any passat.

L'alcalde ha destacat el compromís d'Algarra amb el futur de la professió d'artista faller, i ha subratllat el paper protagonista dels artistes fallers en la festa de les Falles. Ribó ha recordat que cada any visitava el taller de l'artista per a descobrir els seus projectes i inquietuds. A més, ha subratllat el paper fonamental dels artistes fallers, que construeixen les seues il·lusions i les fan realitat perquè puguen ser contemplades per la ciutadania.

La trajectòria de Manuel Algarra, artista faller

La trajectòria de Manuel Algarra inclou huit ninots indultats i 15 monuments plantats en la Secció Especial. L'alcalde ha destacat la manera de treballar de l'artista, que plantejava el seu treball amb una decidida voluntat de sorprendre l'espectador i que integrava perfectament les seues formes i volums en l'espai públic. Així mateix, ha subratllat que la destresa del seu art i la capacitat de connectar amb l'espectador fa que la seua obra puga perdurar en la memòria col·lectiva.

Durant l'acte d'homenatge s'ha presentat un ninot especial que presenta al mateix Algarra amb una reproducció en miniatura del monument que va realitzar l'any passat per a la Falla Almirante Cadarso–Conde Altea. L'alcalde ha conclòs les seues paraules de reconeixement destacant l'honestedat i la sinceritat amb les quals Manuel Algarra va afrontar el seu treball, que contribuiran a mantindre viu el seu record.

En resum

La figura de Manuel Algarra ha deixat una empremta important en l'art faller, i la seua trajectòria és un exemple de dedicació i passió per la professió d'artista faller. Des de la ciutat de València, continuem honrant la seua memòria i reconeixent el seu llegat en la festa de les Falles.

Go up