La Renaturalització de l'avinguda Pérez Galdós-Giorgeta en perill: les entitats veïnals s'oposen als nous plans de l'Ajuntament de València

16/05/2024

renaturalització de l'avinguda Pérez Galdós-Giorgeta, renaturalización de la avenida Pérez Galdós-Giorgeta
Índex / Índice
 1. Introducció: Una renaturalització ajornada
 2. El projecte original de renaturalització de l'avinguda Pérez Galdós-Giorgeta i les seues modificacions
  1. La proposta inicial de renaturalització
  2. Les primeres modificacions
 3. La situació actual: Un canvi de plans inesperat
  1. L’anunci de l’Ajuntament
  2. La falta de comunicació i transparència
 4. Exigències de les entitats veïnals
 5. Conclusions

Introducció: Una renaturalització ajornada

Els veïns i veïnes de l’avinguda Pérez Galdós-Giorgeta han expressat una profunda preocupació arran de l’anunci recent de l’Ajuntament de València de no executar la renaturalització de l'avinguda Pérez Galdós-Giorgeta, la seua avinguda. Esta decisió ha estat rebuda amb sorpresa i indignació per part de les entitats veïnals, que veuen com una oportunitat perduda per millorar la qualitat de vida en la ciutat.

El projecte original de renaturalització de l'avinguda Pérez Galdós-Giorgeta i les seues modificacions

La proposta inicial de renaturalització

El projecte original de reforma de reforma o renaturalització de l'avinguda Pérez Galdós-Giorgeta contemplava una sèrie de canvis destinats a reduir la contaminació i millorar la qualitat de vida dels residents. Entre les mesures previstes es trobava la supressió del túnel, que actua com una barrera artificial entre tres barris i contribuix significativament a la contaminació acústica i atmosfèrica. El projecte guanyador va ser “Arrels” i anava a convertir en dipòsit hídric el túnel de Pérez Galdós.

Les primeres modificacions

En febrer passat, la Junta de Govern Local va aprovar la contractació de la redacció del projecte de reforma, que ja suposava un retrocés respecte a la renaturalització original. Aquest projecte incloïa dos carrils més per al trànsit privat, una mesura que les entitats veïnals consideraven incompatible amb els objectius de descarbonització i reducció de la contaminació.

No obstant això, les associacions veïnals van valorar positivament la supressió del túnel anunciada en aquell moment, veient-ho com un pas endavant per a la creació d’un espai més dedicat a les persones i menys al trànsit privat.

La situació actual: Un canvi de plans inesperat

L’anunci de l’Ajuntament

Recentment, l’Ajuntament de València ha anunciat la decisió de no suprimir el túnel, una notícia que ha causat sorpresa i frustració entre les entitats veïnals. Esta decisió es va comunicar sense consensuar amb els veïns i veïnes afectats, generant una sensació de menyspreu per les seues peticions i necessitats.

Segons el comunicat conjunt de les entitats de veïns i veïnes, aquesta decisió suposa un retrocés inacceptable que desvirtua completament la renaturalització esperada de l’avinguda. Els veïns no sols continuaran patint alts nivells de contaminació, sinó que tampoc es garanteix la presència d’un carril per al transport públic segregat, ni l’amplària mínima de les voreres, ni la plantació d’arbres i zones verdes.

La falta de comunicació i transparència

Una altra preocupació destacada en el comunicat és la falta de comunicació i transparència per part del govern municipal. Les entitats veïnals afirmen que porten huit mesos esperant una reunió amb els regidors responsables per tractar la reforma definitiva de l’avinguda. No obstant això, han hagut d’assabentar-se per la premsa de les decisions finals preses per l’Ajuntament.

Els veïns i veïnes critiquen que cap de les seues propostes ha estat tinguda en compte a l’hora d’anunciar aquest canvi de projecte, considerant-lo perjudicial per a tota la ciutadania.

Exigències de les entitats veïnals

Les entitats veïnals sotasignants exigixen una rectificació urgent per part del govern municipal per garantir una reforma i renaturalització de l’avinguda Pérez Galdós-Giorgeta que tinga en compte les necessitats del veïnat i els reptes mediambientals de la ciutat de València.

Conclusions

La situació actual de l’avinguda Pérez Galdós-Giorgeta és un tema de gran preocupació per als seus residents, que veuen com una oportunitat per millorar la qualitat de vida a la ciutat s’allunya a causa de les decisions preses per l’Ajuntament de València. Les entitats veïnals continuaran lluitant per una reforma que responga a les seues necessitats i contribuïsca a un entorn més saludable i sostenible, com estava contemplat en el projecte inicial de renaturalització de l'avinguda Pérez Galdós-Giorgeta.

Go up