L’Oficina municipal d’Estadística ha publicat el cens electoral

23/05/2019

cens electoral 2019

De cara a les eleccions municipals i autonòmiques del 26 de maig, l’oficina d’estadística ha incorporat a (www.valencia.es/estadistica) la publicació titulada «Cens Electoral Municipals i Europees 2019». En esta publicació, descarregable en pdf o excel, està tota la informació referida a la convocatòria electoral del pròxim diumenge, 26 de maig.

El cens electoral està compost pel cens electoral d’espanyols residents a València (CER), el cens electoral d’estrangers residents a València amb dret a vot per a estes eleccions municipals (que inclou els nacionals d’altres països de la Unió Europea, així com nacionals de Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, l’Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, el Perú i Trinitat i Tobago que, entre altres requisits, hagen declarat la seua intenció de votar en les eleccions municipals) (CERE), i el cens electoral d’espanyols residents a l’estranger inscrits a València (CERA). En les eleccions municipals tenen dret a vot tots els electors inscrits en el CER, el CERA i el CERE, mentre que en les eleccions al Parlament Europeu participen els electors dels països de la UE.

En el document publicat es pot consultar la informació del CER i CERE, però no del CERA (32.349 electors). La categoria de nous electors respecte a les eleccions municipals correspon als electors que en la data de les anteriors eleccions municipals (24 de maig de 2015) i al Parlament Europeu (25 de maig de 2014) no havien complit 18 anys.

 

Go up