Skip to content

El ninot infantil de la falla Císcar-Borriana és el Ninot Indultat 2019

14/03/2019
Comarca: València

El Museu de Ciències Princep Felipe ha acollit novament la lectura del ninot infantil que es lliurarà de les flames. En este cas ha sigut el de la Falla Císcar-Borrriana, en haver obtingut 5385 vots.

En segona posició ha quedat el de la Falla Barri Beteró (5265 vots) i en tercer lloc el de la Falla Exposició-Micer Mascó (2547 vots).

Les diverses comissions falleres arrepleguen hui els seus ninots infantils per a incorporar-los als seus monuments, els quals es planten esta nit de dijous.

Foto: JCF/ Armando Romero

Infoguiavalencia.com oferix el seu contingut completament debades. El nostre objectiu principal és oferir informació objectiva i independent al voltant de la realitat valenciana en temes, fonamentalment, de cultura, oci, falles, resta de festes, comarques, ciutat i turisme.

És per això que et demanem una miqueta d'ajuda. Segurament per a tu no serà massa esforç, encara que la suma de tots i de totes ens farà poder tindre un millor futur i seguir informat de manera independent.


Infoguiavalencia.com ofrece su contenido completamente gratis. Nuestro objetivo principal es ofrecer información objetiva e independiente sobre la realidad valenciana en temas, fundamentalmente, de cultura, ocio, fallas, resto de fiestas, comarcas, ciudad y turismo.

Es por eso que te pedimos un poquito de ayuda. Seguramente para ti no será demasiado esfuerzo, aunque la suma de todos y de todas nos hará poder tener un mejor futuro y seguir informando de manera independiente.