La Policia Local de València rep formació sobre la normativa de patinets i bicicletes

normativa de patinets i bicicletes, normativa de patinetes y bicicletas

La Policia Local de València ha organitzat una jornada de formació dedicada a les intervencions amb vehicles de mobilitat personal, com ara patinets i bicicletes, tant per a la seua pròpia plantilla com per a altres plantilles de policia local d’altres municipis. L’objectiu d’esta formació és augmentar la seguretat viària als carrers, tenint en compte els canvis en la mobilitat de les ciutats i l’evolució contínua d’aquesta manera de desplaçar-se.

Normativa de patinets i bicicletes

Durant la jornada, s’han abordat diverses qüestions relacionades amb la normativa aplicable als vehicles de mobilitat personal, tant a nivell europeu com estatal i municipal. S’han explicat els reglaments de circulació i les ordres municipals de mobilitat per a estos tipus de vehicles. A més, s’han tractat temes com la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, les infraccions més comunes i les mesures per evitar les manipulacions o modificacions que puguen fer els particulars en aquests vehicles.

A la jornada també ha participat un representant d’un dels principals fabricants de vehicles de mobilitat personal, qui ha proporcionat informació sobre les característiques tècniques dels vehicles, les mesures per evitar les manipulacions i el certificat d’homologació que facilita el control policial.

Presentació de vechicles

La formació també ha inclòs una presentació dels diferents tipus de vehicles de mobilitat personal existents i ha posat de manifest que hi ha aparells que poden semblar vehicles de mobilitat personal, però en realitat no complixen amb les característiques necessàries per circular per les vies públiques.

Entre els aspectes abordats durant la jornada, s’han destacat el consum d’alcohol i drogues, la circulació per voreres, la responsabilitat en accidents i les manipulacions per alterar les característiques tècniques dels vehicles.

S’ha posat èmfasi en el fet que durant l’any 2021, els vehicles de mobilitat personal van estar implicats en un 6% dels accidents registrats, sent els turismes i les motocicletes els vehicles més implicats. També s’ha remarcat que els usuaris vulnerables són les víctimes que pateixen major gravetat en els sinistres.

En resum, la jornada de formació organitzada per la Policia Local de València ha tingut com a objectiu millorar la seguretat viària relacionada amb els vehicles de mobilitat personal i ha abordat temes com la normativa, les infraccions, les característiques tècniques dels vehicles i les mesures per prevenir manipulacions o modificacions no autoritzades.

Print Friendly, PDF & Email