Cerimònia de Benvinguda a la Ciutadania a València des del 8 de maig: Requisits, Tràmits i Estructura

cerimònia de benvinguda a la ciutadania, ceremonia de bienvenida a la ciudadanía

Si has tingut un fill o filla i vols conéixer més sobre la Cerimònia de Benvinguda a la Ciutadania, estàs en el lloc adequat. És possible que hages escoltat parlar d’esta cerimònia, però no saps en què consistix o quins requisits s’han de complir per a participar en ella. En este article, t’expliquem tot el que has de saber per a poder assistir a la cerimònia de benvinguda a la ciutadania.

La Cerimònia de Benvinguda a la Ciutadania

La ciutat de València celebrarà a partir del pròxim mes de maig, des del dia 8, les cerimònies de benvinguda a la ciutadania, un acte protocol·lari i formal que inicia l’Ajuntament de València i, encara que no té efectes jurídics, té una gran importància simbòlica per a aquelles persones que han escollit la nostra ciutat per a començar una nova vida.

Requisits i tràmits

Per a sol·licitar la participació en la cerimònia de benvinguda a la ciutadania, almenys una de les persones sol·licitants haurà d’estar empadronada a la ciutat de València. Les xiquetes i xiquets protagonistes de la cerimònia no hauran de tindre una edat superior a dos anys en la data de presentació de la sol·licitud, encara que es contemplen excepcions per a casos especials, com l’adopció.

Les sol·licituds es realitzaran de manera presencial en l’oficina situada al Palau dels Jardins de Monforte o a través de la seu electrònica municipal. Haurà d’aportar-se el certificat de naixement de la xiqueta o xiquet, i el llibre de família o la resolució judicial per la qual es concedeix la tutela del o la menor.

També caldrà incloure el DNI, passaport o NIE de la persona o persones sol·licitants (les dos persones que ostenten la pàtria potestat, excepte en el cas de les famílies monoparentals, o persones tutores de la xiqueta o xiquet) i, si hi haguera padrins o padrines de l’acte, aspecte que és facultatiu, també s’aportaran els seus DNI, passaports o NIE.

Finalment, s’establix que l’Ajuntament comprovarà d’ofici els requisits d’empadronament de la menor o el menor, els seus pares, mares o tutors.

Estructura

Les cerimònies de benvinguda a la ciutadania se celebraran al Palau dels Jardins de Monforte el primer dilluns de cada mes, excepte festius, en horari d’11.30 a 14.00 hores, i excepte també el mes d’agost i la setmana de Falles. L’alcalde de València, Joan Ribó, realitzarà la primera cerimònia el dia 8 de maig, el primer dilluns hàbil del mes, encara que podrà delegar en les regidores i regidors de la Corporació esta cerimònia, segons establix la Llei reguladora de les bases del règim local.

La cerimònia de benvinguda està estructurada en quatre parts ben definides. En primer lloc, l’alcalde o la regidora delegada dóna la benvinguda als assistents. A continuació, es realitza la lectura d’alguns articles i principis legals relacionats amb la protecció dels drets fonamentals dels infants, com la Constitució Espanyola, la Convenció de drets del Xiquet de Nacions Unides o la Declaració dels drets del xiquet.

La tercera part de la cerimònia és la intervenció directa dels pares, familiars o tutors legals de la criatura, els quals reafirmen el seu compromís amb la protecció dels drets fonamentals dels menors. En esta part, es pot llegir algun text o reproduir música seleccionada per la família de la criatura a qui es dóna la benvinguda.

Finalment, l’acte conclou amb la signatura de la Carta Municipal Ciutadana i la seua entrega als pares, mares o tutors legals. Així, s’assegura que tots els presents a la cerimònia estan compromesos en la protecció i defensa dels drets fonamentals dels menors i es fomenta una cultura de respecte als drets de la infància des de la més tendra edat.
 

Print Friendly, PDF & Email