Convocatòria de les proves de coneixement del valencià 2023 de la Junta Qualificadora del Valencià

proves de coneixement del valencià, pruebas de conocimiento del valenciano

La Junta Qualificadora del Coneixement del Valencià ha aprovat la convocatòria ordinària de les proves de coneixement del valencià per a l’any 2023. Esta convocatòria inclou 43.000 places, que es reparteixen en 24 seus diferents i en tots els nivells. Això significa un augment de 2.000 places respecte a la convocatòria de l’any anterior.

En total, hi haurà 19.200 places per al nivell C1, 2.000 més que l’any passat, i 11.700 per al nivell C2. Pel que fa al nivell B2, s’ofereixen 8.200 places i del nivell B1 se’n trauran 2.050. Finalment, de l’A2 se n’ofereixen 1.850.

Realització de les proves de coneixement del valencià

Les proves escrites de l’A2, B1, B2, C1 i C2 se celebraran el dissabte 14 d’octubre. Les proves orals es repartiran entre els dissabtes 21 i 28 d’octubre i el 4 de novembre. Les proves dels llenguatges específics se celebraran el dissabte 17 de juny i inclouen tres certificats de capacitació tècnica: llenguatge administratiu, correcció de textos i llenguatge als mitjans de comunicació.

Inscripció per a fer les proves

La inscripció es realitzarà de forma telemàtica a través del web específic de la JQCV per a les proves de certificació, que s’activarà de manera progressiva en diferents dates segons els nivells.

El primer període de matriculació telemàtica serà el dels llenguatges específics, que s’obrirà entre el 2 i el 5 de maig. Del 26 al 30 de juny, s’obrirà la matriculació telemàtica per als nivells A2, B1 i B2.

En el cas dels llenguatges específics i dels nivells A2, B1 i B2, la matrícula es realitzarà sense necessitat de petició prèvia de torn. Això significa que les persones aspirants s’hi inscriuran i faran el pagament de les taxes, quedant automàticament matriculades. Esta tramitació es podrà fer a través de la plataforma web de les proves de coneixement del valencià.

Sol·licitud de torn de matrícula dels nivells C1 i C2

En el cas dels nivells C1 i C2, les persones aspirants han de fer una sol·licitud de torn de matrícula com a requisit previ a la matrícula. Els enllaços a les diferents sol·licituds de torn es trobaran a la plataforma web de les proves.

La sol·licitud de torn de matrícula del C1 estarà disponible des de les 9.00 hores del dijous 18 de maig fins a les 14.00 hores del divendres 28 de maig. Per a la sol·licitud de torn de matrícula del C2, el període serà dels dies 1 al 11 de juny, ambdós inclosos.

A l’hora de fer la sol·licitud de torn per a les proves de coneixement del valencià és important que les persones aspirants tinguen a mà la informació necessària per a omplir el formulari de sol·licitud. Esta informació inclou el DNI o NIE, l’adreça, el correu electrònic i el telèfon de contacte, així com la informació sobre la convocatòria per a la qual es vol fer la matrícula. És important que es comprove que tota la informació introduïda és correcta i està actualitzada, ja que qualsevol error o falta de dades pot provocar problemes en el procés de matrícula.

Una vegada enviada la sol·licitud de torn de matrícula, les persones aspirants rebran una confirmació per correu electrònic amb el número de registre assignat i la data i hora en què podran fer la matrícula. Esta informació també es podrà consultar a través de la plataforma web de les proves.

És important destacar que la sol·licitud de torn no garantix la plaça per a la convocatòria sol·licitada, sinó que només permet accedir al procés de matrícula en igualtat de condicions amb les altres persones aspirants. La plaça en les proves està subjecta a la disponibilitat de places en cada convocatòria.

En resum

En conclusió, la sol·licitud de torn de matrícula dels nivells C1 i C2 de les proves de coneixement del valencià és un requisit previ per a la matrícula en les proves de certificació del nostre idioma. Les persones aspirants han de tenir en compte els períodes de sol·licitud per a cada nivell i assegurar-se de tenir la informació necessària per a omplir el formulari de sol·licitud.

Amb una sol·licitud de torn enviada correctament, les persones aspirants podran accedir al procés de matrícula per a la convocatòria sol·licitada de les proves de coneixement del valenclà i optar a una plaça en les proves de coneixements del valenclà que dona una certificació de valencià.

FAQ’S

Quan es realitzaran les proves escrites i orals?

Les proves escrites de l’A2, B1, B2, C1 i C2 se celebraran el dissabte 14 d’octubre i les proves orals se repartiran entre els dissabtes 21 i 28 d’octubre i el 4 de novembre.

La inscripció es realitzarà de forma telemàtica a través del web específic de la JQCV per a les proves de certificació, que s’activarà de manera progressiva en diferents dates segons els nivells.

Les proves dels llenguatges específics se celebraran el dissabte 17 de juny i inclouen tres certificats de capacitació tècnica: llenguatge administratiu, correcció de textos i llenguatge als mitjans de comunicació.

Sí, les persones aspirants als nivells C1 i C2 han de fer una sol·licitud de torn de matrícula com a requisit previ a la matrícula, que es podrà fer a través de la plataforma web de les proves.

Print Friendly, PDF & Email