L’Ajuntament denega la llicència d’obres de l’hotel Sidi Saler

Lucía Beamud - llicència Sidi Saler

L’Ajuntament denega la llicència d’obres de l’hotel Sidi Saler

L’Ajuntament de València ha denegat la llicència d’obres i la llicència ambiental sol·licitada per la propietat de l’hotel Sidi Saler, situat a la Devesa del Saler en domini públic maritimoterrestre. El consistori considera que l’hotel, que duu més de deu anys sense activitat, està fora d’ordenació substantiva i ha notificat la situació a la propietat i a la demarcació de Costes.

L’alcalde, Joan Ribó, ha dit que l’hotel “no pot continuar en eixe lloc” i ha defensat el Parc Natural de l’Albufera. Segons Ribó, “el mateix que, quan en temps de Franco encara, els veïns de València deien que el Saler era per al poble, nosaltres volem continuar este fil i queden coses d’aquell moment que es van plantejar i es van construir fora de lloc i de context”.

Per la seua banda, la regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud, ha argumentat que “l’activitat del Sidi Saler està enclavada al parc natural, pegada a la platja i, atesa la legislació urbanística actual, està fora d’ordenació substantiva i, per tant, no s’hi pot atorgar la llicència d’obres que mantenia l’activitat”. A més, Beamud ha assenyalat l’afectació de l’hotel al Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) del Parc Natural de l’Albufera i la seua ubicació sobre domini públic maritimoterrestre.

L’emergència climàtica, una consideració important

Per a Lucía Beamud, l’emergència climàtica, el hivern propi d’una primavera i les depressions aïllades en nivells alts (DANA) són aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora d’estudiar el cas de l’hotel Sidi Saler. La regidora ha recordat que les platges que compten amb una protecció dunar van aguantar millor els embats de la dana Glòria, i que les platges del sud han minvat en deu metres en els últims cinc anys a causa de l’ampliació del port.

Els informes municipals a favor de la denegació de la llicència d’obres a l’hotel Sidi Saler

Segons els informes municipals emesos en els últims anys sobre l’hotel, l’activitat es troba fora d’ordenació substantiva i, per tant, només poden realitzar-se tasques de manteniment i conservació de l’edifici. Així, l’Ajuntament ha denegat la llicència d’obres i la llicència ambiental sol·licitada per la propietat de l’hotel Sidi Saler.

La transició ecològica com a camí a seguir

Lucía Beamud ha conclòs que la ubicació de l’hotel en el Parc Natural de l’Albufera, juntament amb les línies de protecció, constitueix una forma de protegir-se de l’emergència climàtica i de caminar cap a la transició ecològica que hem d’afrontar. Per això, s’ha decidit denegar la llicència d’obres de l’hotel Sidi Saler.

Print Friendly, PDF & Email