Reparades les cariàtides de la Casa-Museu Blasco Ibáñez

13/06/2022

cariàtides Blasco Ibáñez

L’Ajuntament de València està en procés de que estiguen totalment reparades les conegudes com a cariàtides de la Casa - Museu Blasco Ibáñez. Així mateix, s’està sanejant la pintura de les columnes, capitells i sostre, per a pintar-ho tot de nou.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, explicà que “la proximitat al mar de la Casa-Museu Blasco Ibáñez, encara que li atorga a l’edifici un notable atractiu, exigeix, d’altra banda, d’un manteniment continuat. Per efecte del salnitre i la humitat, l’oxidació de determinades estructures és més habitual, tenint a més en compte que els materials utilitzats en la construcció de l’edifici no són els més adequats per la seu ubicació”.

Tello recordà també que  “en els darrers anys ja s’han hagut de fer diverses actuacions per tal de reparar els esquerdaments en les cariàtides, produïts per l’oxidació del ferro interior”.

Índex / Índice
  1. Cariàtides reparades i possibles despreniments en la Casa Museu Blasco Ibáñez
  2. Actes commemoratius

Cariàtides reparades i possibles despreniments en la Casa Museu Blasco Ibáñez

I és que l’estat d’este espai estava degradant-se de manera perillosa. Així, es detectaren esquerdaments en diversos llocs d’estes escultures, amb el perill de possibles despreniments. Igualment, la pintura de les columnes està desprenent-se. I, a més, les baranes de ferro estan sent víctimes de l’oxidació, la qual cosa també està afectant el marbre del pis.

D’esta manera s’han desmuntat eixes baranes per a sanejar-les, pintar-les i tornar a muntar-les. S’utilitzarà per a acabar el treball una plataforma de 16 metres d’altura.

Actes commemoratius

La regidora anuncià també que s’està parlant amb la Fundació Centre d’Estudis Vicente Blasco Ibáñez per vore si és possible fer alguna commemoració pel 25 aniversari d’esta Casa-Museu Blasco Ibáñez.

En este sentit, Tello digué va fer insistència en "l'aposta ferma" de l'Ajuntament per recuperar un dels valencians "més universals" i per això "no només cal posar en valor" la seua figura sinó també este Museu, que va ser la pròpia casa de l'escriptor. "Este és un sol un pas més dels molts que estem fent",

Finalment, la responsable de Cultura informà que, a banda de les cariàtides reparades d'esta casa Museu Blasco Ibáñez, també s’ha arreglat la pota de la taula de marbre del balcó. D’’esta s’ha fet una rèplica per tal de conservar l’original del salnitre del balcó.

Així mateix, s’ha renovat totalment el discurs expositiu del museu així com la seua il·luminació. I s’han incorporat documents i textos inèdits de Blasco Ibáñez, la qual cosa ha suposat una aportació de l’Ajuntament de 20.000 euros.

 

 

Go up