Representants de Jerónima Galés – Litògraf Pasqual i Abad

Jeronima Gales Litrograf Pasqual Abad 2020
Representants Falla Jerónima Galés - Litògraf Pasqual i Abad

El 10 de maig passat la comissió de la Falla Jerónima Galés – Litògraf Pasqual i Abad procedí a l’elecció de la seua Fallera Major Infantil i completà la seua representació per a les festes de 2020, la qual queda de la manera següent:

La nova Fallera Mayor Infantil és Marta Gómez Valiente i el President Infantil Ramón Aznar Hernando

En la part adulta la responsabilitat de ser la Fallera Major recau en Carlota Fernández Domínguez, mentres que la de President l’assumix Jesús Fernández Pla.

Print Friendly, PDF & Email