Skip to content

Carters – Litogràf Pasqual Abad nomenà els seus representants

22/05/2019
Representants Falla Carters - Litògraf Pasqual Abad (foto: facebook falla)
Comarca: València

La comissió de la Falla Carters – Litogràf Pasqual Abad procedí al nomenament de les seues falleres majors per a les festes de 2020.

L’acte de nomenament tingué lloc el 17 de maig passat, i va ser nomenada Fallera Major Nuria Delgado López, Fallera Major Infantil Jara Justes Pérez. Finalment el President serà José Miguel Arnedo Mateos.

Infoguiavalencia.com oferix el seu contingut completament debades. El nostre objectiu principal és oferir informació objectiva i independent al voltant de la realitat valenciana en temes, fonamentalment, de cultura, oci, falles, resta de festes, comarques, ciutat i turisme.

És per això que et demanem una miqueta d'ajuda. Segurament per a tu no serà massa esforç, encara que la suma de tots i de totes ens farà poder tindre un millor futur i seguir informat de manera independent.


Infoguiavalencia.com ofrece su contenido completamente gratis. Nuestro objetivo principal es ofrecer información objetiva e independiente sobre la realidad valenciana en temas, fundamentalmente, de cultura, ocio, fallas, resto de fiestas, comarcas, ciudad y turismo.

Es por eso que te pedimos un poquito de ayuda. Seguramente para ti no será demasiado esfuerzo, aunque la suma de todos y de todas nos hará poder tener un mejor futuro y seguir informando de manera independiente.