Estes seran les festes locals de València en 2020

5 anys ago · Updated 5 anys ago

calendari

El Ple de l’Ajuntament de València ha aprovat les festes locals per a l’any 2020. Estes seran els dies 22 de gener i 20 d’abril, a proposta del regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset. La proposta s’ha fet segons les previsions de la Llei de l’Estatut dels treballadors i disposicions concordants.

D’esta manera es manté, encara en estos dies s’havia parlat de la possibilitat de canvi, la festa del 22 de gener, sant Vicent Màrtir, patró de la ciutat. També el dia 20 d’abril, celebració de sant Vicent Ferrer, patró de la Comunitat Valenciana.

Segons la Llei de l’Estatut dels treballadors determina que «les festes laborals tindran caràcter retribuït i no recuperable, i no podran excedir de catorze a l’any, de les quals dos seran locals».

A més, també seran festa les de caràcter autonòmic i estatal, de manera que el calendari de festes de València de 2020 queda així:

1 de gener, Any Nou
6 de gener, Epifania del Senyor
22 de gener, Sant Vicent Màrtir (local)
19 de Març, Sant Josep
10 d’abril, Divendres Sant
13 d’abril, Dilluns de Pasqua
20 d'abril, Sant Vicent Ferrer (local)
1 de maig, Festa del Treball
24 de juny, Sant Joan
15 d’agost, Assumpció de la Mare de Déu
9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana
12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya
8 de desembre, Dia de la Immaculada Concepció
25 de desembre, Nadal

Go up