Cultura restaura les cariàtides i els capitells de la Casa Museu Blasco Ibáñez

5 anys ago · Updated 5 anys ago

Cariàtida

L’Ajuntament de València ha restaurat les cariàtides i capitells de la Casa-Museu de Blasco Ibáñez. Així ho informà ahir la regidora de Cultura, Glòria Tello, qui explicà que “L'oxidació de les armadures dels elements estructurals, i els moviments de l'edifici, havien generat un quadre de patologies que hem tractat amb rapidesa per evitar la seua propagació, ja que no volíem que açò acabara provocant despreniments en estes figures; d’esta forma actuem preventivament”,

Els danys que han provocat la restauració

Estos elements presentaven dos classes de danys, obertura d’esquerdes i punts d’oxidació. En este sentit Tello indicà que “Hem pogut detectar esquerdes en els elements, generalment de mida xicoteta, per això hem netejat i sanejat les esquerdes i les zones disgregades, obrint-les per eliminar totes les parts que havien perdut cohesió”.

Esquerdes perilloses

En el cas de les esquerdes i les fissures que havien aparegut presentaven el perill de que hi haguera despreniments. Per a solucionar este cas s’han cosit amb vareta de fibra de vidre de 2 mm, per a aconseguir un reforç suficient per garantir l'estabilitat. A més, s’han aplicat morters d'injecció, s'han estucat les esquerdes i els faltants, i s’ha fet una reintegració cromàtica d'estucs i segellats.

Oxidació en les armadures

Pel que fa a l’oxidació, s’ha treballat en les armadures rovellades. En este cas s’han reposat els volums que faltaven de l'arpa de la cariàtide sud, i s’ha pintat l'arpa de la cariàtide nord per integrar-la, atés que en l'actualitat el plàstic i les varetes de fibra de vidre amb les que es va realitzar es trobaven vistes.

Finalment, Tello va explicar que “el compromís de l’Ajuntament amb el llegat de Blasco Ibáñez és ferm i decidit i per això tenim un conveni amb la Fundació, a través de qual el consistori realitza una subvenció directa a la Fundació de 12.000 euros anuals, així com 30.000 euros anuals compromesos en inversions de l'Ajuntament en la casa museu i 20.000 euros anuals de l'Ajuntament en realització d'activitats culturals a la casa museu”.

 

Go up