Skip to content

AVAF celebra la conservació del depòsit d’aigua retirat de l’estació de Chiva

17/01/2019
Comarca: Chiva - Hoya de Buñol

El passat dia 11 es va retirar el segon i últim depòsit elevat d’aigua de la qual s’assortien les locomotores de vapor fa uns setanta anys.

L’Associació Valenciana d’Amics del Ferrocarril (AVAF), va fer les gestions pertinents perquè este element es conservara i es poguera exposar. Per a això va contactar amb la regidoria de Cultura del Consistori de Chiva i la subdirecció d’Estacions Est de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, ADIF.

La torre metàl·lica i depòsit té uns 8,3 m. d’altura i 3,5 m. de diàmetre, i podria datar-se al voltant de 1883, data d’inauguració del tram València Vara de Quart a Utiel. És per esta antiguitat que AVAF va reclamar que este element estiguera exposat a la pròpia població de Chiva.

Depòsit d’aigua estació de Chiva

Infoguiavalencia.com oferix el seu contingut completament debades. El nostre objectiu principal és oferir informació objectiva i independent al voltant de la realitat valenciana en temes, fonamentalment, de cultura, oci, falles, resta de festes, comarques, ciutat i turisme.

És per això que et demanem una miqueta d'ajuda. Segurament per a tu no serà massa esforç, encara que la suma de tots i de totes ens farà poder tindre un millor futur i seguir informat de manera independent.


Infoguiavalencia.com ofrece su contenido completamente gratis. Nuestro objetivo principal es ofrecer información objetiva e independiente sobre la realidad valenciana en temas, fundamentalmente, de cultura, ocio, fallas, resto de fiestas, comarcas, ciudad y turismo.

Es por eso que te pedimos un poquito de ayuda. Seguramente para ti no será demasiado esfuerzo, aunque la suma de todos y de todas nos hará poder tener un mejor futuro y seguir informando de manera independiente.