Noms i cognoms més comuns entre els nascuts a València en 2021

27/12/2022

noms i cognoms València 2021 / nombres y apellidos València 2021

Segons l'Anuari Estadístic de l'Ajuntament de València, els noms més comuns entre els xiquets nascuts a València en 2021 són Mateo, Lucas, Martín i Daniel. A més, el primer nom masculí en valencià, Marc, ocupa el lloc número sis, seguit per Pau en el deu. Per part de les xiquetes, el nom propi més emprat és Lucía, seguit de Sofía i Julia. El primer nom en valencià entre les xiquetes és Emma, seguit de Laia.

Si mirem al conjunt de la població de la ciutat, els noms més comuns són José, Antonio, Francisco i Vicente entre els homes, i M.Carmen, María, Carmen i Amparo entre les dones. Pel que fa als cognoms, García, Martínez, López, Pérez, Sánchez, González, Gómez, Fernández, Rodríguez i Navarro són els més habituals entre la població.

Índex / Índice
 1. Noms masculins
 2. Noms femenins
 3. Cognoms més comuns a València
 4. Població per vies
 5. Resum dels noms més comuns a València a 2021
  1. Noms masculins nascuts a València en 2021
  2. Noms femenins nascuts a València en 2021
  3. Noms más usats en conjunt a València en 2021
  4. Cognoms més comuns a València en 2022

Noms masculins

Dels nascuts a València en 2021, els xiquets porten com a nom propi més comú Mateo (76 xiquets), seguit de Lucas (64), Martín (60) i Daniel (49). El primer nom masculí en valencià, Marc, ocupa el lloc número sis entre les preferències de pares i mares. Si mirem al conjunt de la població de la ciutat, José és el nom més usual en 2022 i que porten 9.779 homes de la ciutat, als quals cal afegir els noms compostos com José Luis (4.725) o José Antonio (2.934). Antonio (7.885), Francisco (7.374) o Vicente (7.043) completen els primers llocs de la llista.

Noms femenins

Concretament, entre les xiquetes nascudes a València l’any passat, Lucía és el nom propi més emprat (73 xiquetes), seguit de Sofía (65) i Julia (43). El primer nom en valencià entre les xiquetes és Emma, seguit de Laia, en el lloc vint-i-dos de les preferències de pares i mares. Pel que fa al conjunt de la població de la ciutat, el nom propi més habitual de les dones de la ciutat és M.Carmen (9.939), seguit de María (9.718), Carmen (7.318) i Amparo (5.347), que també presenta la varietat M.Amparo, amb altres 3.546 dones.

Cognoms més comuns a València

Els primers cognoms més habituals a València en 2022 són, per este ordre, García (21.760), Martínez (19.119), López (12.227), Pérez (11.970), Sánchez (9.805), González (8.431), Gómez (7.601), Fernández (7.449), Rodríguez (7.357) i Navarro (6.866). Al lloc 22 trobem el cognom Ferrer, que porten 2.787 habitants, o Martí, que duen 2.329 persones.

Població per vies

La via urbana de la ciutat que té més residents és l’avinguda del Cid, amb 5.371 persones empadronades, seguida de l’avinguda de Blasco Ibáñez (5.184), l’avinguda de Burjassot (4.839), l’avinguda del Port (4.756) i el carrer de Sant Vicent Màrtir (4.747). Així doncs, segons l'Anuari Estadístic de l'Ajuntament de València, s'han establit les tendències de noms i cognoms més comuns entre els nascuts a València en 2021.

Resum dels noms més comuns a València a 2021

Noms masculins nascuts a València en 2021

 • Mateo (76 xiquets)
 • Lucas (64)
 • Martín (60)
 • Daniel (49)

Els primers en valencià són  Marc i Pau.

Noms femenins nascuts a València en 2021

 • Lucía (73 xiquetes)
 • Sofía (65)
 • Julia (43)

Els primers en valencià són Emma i Laia.

Noms más usats en conjunt a València en 2021

 • José (9.779)
 • José Luis (4.725)
 • José Antonio (2.934)
 • Antonio (7.885)
 • Francisco (7.374)
 • Vicente (7.043)
 • M.Carmen (9.939)
 • María (9.718)
 • Carmen (7.318)
 • Amparo (5.347)

Cognoms més comuns a València en 2022

 • García (21.760)
 • Martínez (19.119)
 • López (12.227)
 • Pérez (11.970)
 • Sánchez (9.805)
 • González (8.431)
 • Gómez (7.601)
 • Fernández (7.449)
 • Rodríguez (7.357)
 • Navarro (6.866)
 • Ferrer (2.787)
 • Martí (2.329)

Go up