Les Possibilitats i Limitacions de la Jornada laboral de 32 Hores Mantenint el Mateix Salari: Un Anàlisi Objectiu

1 mes ago · Updated 1 mes ago

Jornada laboral de 32 hores, Jornada laboral de 32 horas

Jornada laboral de 32 hores

El debat sobre la reducció de la jornada laboral a 32 hores setmanals, sense disminució de salari, ha aconseguit captar l'atenció de diversos sectors de la societat valenciana. Recentment, la coalició Compromís ha dut a terme unes jornades a València per presentar els resultats d'un estudi encarregat per la Generalitat Valenciana a la Universitat de València en època del Botànic, el qual analitza a fons esta proposta.

L'esdeveniment, celebrat al saló d'actes del MuViM este dissabte, va comptar amb la destacada participació del secretari autonòmic de treball en el govern del Botànic, Enric Nomdedéu, el professor d’economia a la Universitat de Girona, Ferran Elías, i el professor d’economia aplicada a la Universitat de València, Joan Sanchis. A més, també hi van ser presents els diputats de Compromís a les Corts i el Congrés, Mònica Àlvaro i Alberto Ibáñez.

L'estudi

L'estudi, realitzat amb el rigor i la seriositat que requerix este tema, va recollir dades a través d'una enquesta dirigida a 371 directius i 1.508 treballadors. A més, es van realitzar entrevistes a representants sindicals i empresarials, incloent-hi la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV), i Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV).

Segons els experts participants, la reducció de la jornada laboral podria tindre diversos efectes positius sobre l'economia valenciana. Un aspecte destacable és que un 60% dels directius valencians consideren que una jornada laboral de 32 hores podria augmentar o mantenir la productivitat, segons les dades de l'estudi presentades en l'esdeveniment.

Així mateix, l'estudi revela que el 31% dels directius empresarials creuen que les tasques realitzades pels treballadors augmentarien amb esta reducció de jornada, mentre que un 29% opina que es mantindrien estables. Estes conclusions suggerixen que la proposta de la setmana laboral de quatre dies podria millorar l'eficiència en l'organització del treball.

D'altra banda, els resultats també apunten a la possible creació de nous llocs de treball en sectors com l'oci, el turisme, l'educació i l'esport, així com una millor conciliació entre la vida laboral i personal dels treballadors. De fet, el 71% dels treballadors consultats opinen que una jornada laboral més curta els ajudaria a conciliar millor els seus compromisos fora del treball.

Els reptes a superar

Tanmateix, l'estudi posa de manifest la necessitat de plans pilot en diferents sectors, la importància de la negociació col·lectiva a nivell sectorial i la gradualitat com a clau per a una transició efectiva cap a una jornada laboral de 32 hores. A més, les empreses subratllen la importància de mesures addicionals des de les institucions, com canvis culturals i millores en la xarxa de transport públic.

En resum, l'estudi presentat a les jornades organitzades per Compromís oferix una visió completa sobre les possibilitats i limitacions de la reducció de la jornada laboral a 32 hores mantenint el mateix salari. A través de dades concretes i l'anàlisi de experts, es posen de manifest les oportunitats i els reptes d'esta proposta per a la societat valenciana.

Go up