Així serà el pressupost de les Falles 2024 a València: tot el que has de saber

06/04/2023

falles 2024, fallas 2024 Junta Central Fallera, Pere Fuset

El pressupost de les falles 2024 municipals de València s'ha incrementat en un 10%, segons ha informat la Regidoria de Cultura Festiva. Això significa que s'ha destinat una partida de 239.000 euros per al monument gran i 33.231 euros per a la infantil, segons les bases del concurs d'idees que s'ha convocat. La Junta de Govern Local ha aprovat les bases del concurs i ha destacat que el Jurat, format per professionals i col·lectius socials i fallers, valorarà les propostes que tinguen un caràcter creatiu, satíric i artístic. A més, la sostenibilitat de la falla passa de ser un criteri avaluable a un requisit.

El regidor de Cultura Festiva i president de Junta Central Fallera, Pere Fuset, ha informat que l'objectiu de l'augment del pressupost no és engrandir els monuments sinó millorar les condicions laborals dels professionals que han de gaudir d'un ofici sostenible. "Hem de salvaguardar als i les artistes fallers, sense ells i elles no hi ha Falles", ha subratllat. Les bases del concurs també inclouen la necessitat d'utilitzar materials naturals que garanteixen la cremà més neta i respectuosa possible amb el medi ambient.

Índex / Índice
  1. Les Falles 2024 i la sostenibilitat
  2. FAQ'S

Les Falles 2024 i la sostenibilitat

Així doncs, les falles municipals de València per a l'any 2024 estan enfocades en la sostenibilitat i la creativitat artística, sense oblidar la millora de les condicions laborals dels professionals que les creen. Això suposa una aposta per un model de festa sostenible i compromès amb el medi ambient, que s'alinea amb la filosofia de la capital valenciana, que serà la Capital Verda Europea en 2024.

Per tal d'assegurar la selecció dels millors projectes, les bases del concurs establixen que s'avaluarà la solvència tècnica i artística global del projecte presentat, així com la seua originalitat. El caràcter satíric de l'obra en conjunt, la claredat conceptual i la singularitat de la idea plantejada, la integració de l'obra en l'espai públic en què ha d'instal·lar-se, i la qualitat compositiva, constructiva i pictòrica també seran valorades pel jurat.

En definitiva, les falles 2024 municipals de València seran una mostra de creativitat, sostenibilitat i compromís amb la ciutat i el medi ambient. Els artistes fallers tindran la oportunitat de demostrar la seua habilitat i talent, mentre que els valencians i turistes que visiten la ciutat podran gaudir d'una festa única i respectuosa amb el seu entorn.

FAQ'S

L'Ajuntament de València ha destinat una partida de 239.000 euros per a la falla gran i 33.231 euros per a la infantil, és a dir, un 10% més respecte 2023. El regidor de Cultura Festiva i president de Junta Central Fallera, Pere Fuset, ha informat que l'objectiu de l'augment del pressupost no és engrandir els monuments sinó millorar les condicions laborals dels professionals que han de gaudir d'un ofici sostenible.

Go up