Skip to content

Tots els barris tindran servici d’agranat manual per la vesprada

17/01/2019
Comarca: València

En 2019 l’Ajuntament posarà en funcionament 41 equips d’agranat manual, repartits per tots el barris de la ciutat. D’esta manera s’incrementarà un 342% el servici de repàs dels carrers. A més, també hi haurà un increment del 80% en el servici de baldeig.

La regidora de Gestió de Residus Sòlids, Pilar Soriano, explicà que «El Servici de Neteja i Recollida de Residus materialitzarà en estes i altres millores, aprovades hui a la Junta de Govern Local, l’increment de vora del 6% de la seua partida pressupostària (uns 4 milions d’euros)».

Entre les millores previstes es troba el servici de recollida selectiva el cap de setmana. En este cas l’increment serà del 200%, mentres que serà d’un 10% el d’arreplegada de trastos i mobles al carrer.

Soriano anuncià una campanya de conscienciació, de cara a millorar el reciclatge fins al 50% en 2020. Com a complement, l’Entitat Metropolitana de Tractament Residus (EMTRE), de la qual Pilar Soriano és presidenta, oferirà una aplicació descarregable per controlar el reciclatge i rebre bonificacions.

Finalment, la regidora va dir que «El ben cert és que des de l’arribada del Govern de la Nau s’ha incrementat un 24% el pressupost destinat per a millorar la neteja i recollida de residus a la ciutat».

Print Friendly, PDF & Email