Tots els barris tindran servici d’agranat manual per la vesprada

En 2019 l’Ajuntament posarà en funcionament 41 equips d’agranat manual, repartits per tots el barris de la ciutat. D’esta manera s’incrementarà un 342% el servici de repàs dels carrers. A més, també hi haurà un increment del 80% en el servici de baldeig.

La regidora de Gestió de Residus Sòlids, Pilar Soriano, explicà que «El Servici de Neteja i Recollida de Residus materialitzarà en estes i altres millores, aprovades hui a la Junta de Govern Local, l’increment de vora del 6% de la seua partida pressupostària (uns 4 milions d’euros)».

Entre les millores previstes es troba el servici de recollida selectiva el cap de setmana. En este cas l’increment serà del 200%, mentres que serà d’un 10% el d’arreplegada de trastos i mobles al carrer.

Soriano anuncià una campanya de conscienciació, de cara a millorar el reciclatge fins al 50% en 2020. Com a complement, l’Entitat Metropolitana de Tractament Residus (EMTRE), de la qual Pilar Soriano és presidenta, oferirà una aplicació descarregable per controlar el reciclatge i rebre bonificacions.

Finalment, la regidora va dir que «El ben cert és que des de l’arribada del Govern de la Nau s’ha incrementat un 24% el pressupost destinat per a millorar la neteja i recollida de residus a la ciutat».