Skip to content

L’Almoina recupera els objectes que havien sigut retirats a finals d’any

20/05/2019
Comarca: València

El Centre Arqueològic de l’Almoina recupera per a la seua exhibició pública tots els objectes arqueològics que havien sigut retirats dels seus llocs habituals a finals de 2018. Esta retirada va ser per diferents causes, per haver sigut prestats per a diverses exposicions o per riscos per a la seua correcta conservació.

Objectes recuperats

Entre els objectes hi ha ceràmiques, vidre, peces metàl·liques i ossos humans, que es van retirar dels seus espais (vitrines i enterraments) i es van depositar temporalment en les dependències de la Secció d’Investigació Arqueològica Municipal, situada al polígon de Vara de Quart.

En este espai de temps, s’ha treballat en la millora dels equips de climatització de l’espai. D’esta manera s’han millorar les condicions ambientals per a una correcta conservació dels elements exposats. Ara mateix este centre arqueològic manté una temperatura estable al voltant dels 22 °C i una humitat relativa que no supera el 55%. Condicions similars es mantenen en l’interior de les tres vitrines d’on van ser retirats els materials.

Reparacions i reubicacions d’elements expositius

A més, s’ha substituït la vitrina de vidre no laminat on s’exhibien objectes d’armament republicà. Esta vitrina tenia un trencament lateral que suposava un perill potencial per als visitants del museu. Finalment, s’han reparat i eliminat els danys patits en el seu moment per l’esquelet d’època republicana, i s’ha preparat un nou llit per a millorar-ne la conservació a mitjà termini.

D’esta manera s’han reubicat les vitrines corresponents als espais expositius denominats «Ací va nàixer Valentia», «La destrucció de Valentia durant les guerres sertorianes» i «Les tombes monumentals d’època visigoda». També es reubica en la seua posició l’esquelet d’època republicana i els esquelets pertanyents a la tomba col·lectiva d’època visigoda. En este cas tornen a les seues vitrines les huit peces que havien sigut cedides per a l’exposició promoguda per la Generalitat «Testimoni gràfic d’un territori, símbol d’un poble».

Infoguiavalencia.com oferix el seu contingut completament debades. El nostre objectiu principal és oferir informació objectiva i independent al voltant de la realitat valenciana en temes, fonamentalment, de cultura, oci, falles, resta de festes, comarques, ciutat i turisme.

És per això que et demanem una miqueta d'ajuda. Segurament per a tu no serà massa esforç, encara que la suma de tots i de totes ens farà poder tindre un millor futur i seguir informat de manera independent.


Infoguiavalencia.com ofrece su contenido completamente gratis. Nuestro objetivo principal es ofrecer información objetiva e independiente sobre la realidad valenciana en temas, fundamentalmente, de cultura, ocio, fallas, resto de fiestas, comarcas, ciudad y turismo.

Es por eso que te pedimos un poquito de ayuda. Seguramente para ti no será demasiado esfuerzo, aunque la suma de todos y de todas nos hará poder tener un mejor futuro y seguir informando de manera independiente.