Decàleg per a protegir la pirotècnia

14/11/2019

Comissió Falles UNESCO

Per la condició de la festa de les Falles de Patrimoni Immatierial de la Humanitat, la comissió de seguiment Falles UNESCO proposa un document de bones pràctiques pirotèniques. Este document es traduïx en un decàleg respecte el qual el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha afirmat que “ara posem en valor la pirotècnia com a element patrimonial fonamental de la nostra festa gran i, de fet, com a element clau en la consecució del reconeixement per part de la UNESCO a les Falles”.

Fuset ha afirmat que l’Ajuntament treballa per protegir, fomentar i recuperar el patrimoni faller. En este senti, ha indicat que “el sector pirotècnic té un protagonisme inqüestionable i cada vegada més valorat”. Per això, “des dels seus mateixos orígens, les Falles han tingut una important dimensió pirotècnica, la funció de la qual ha sigut -i encara és- anunciar, destacar, acompanyar i exaltar els diversos rituals de la festa fallera, contribuint decisivament a desplegar un complex i ric espectacle de soroll i llum”.

D’esta manera, afig Fuset, “cal protegir, fomentar i recuperar el patrimoni pirotècnic faller, que inclou diverses manifestacions diürnes i nocturnes, ja que “és part intrínseca de la festa fallera i de la cultura valenciana”. “És una responsabilitat compartida de les comissions falleres, empreses pirotècniques, institucions públiques i entitats culturals vetlar pel manteniment col·laboratiu de les tradicions pirotècniques com element clau d’una festa considerada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat”, ha destacat Fuset.

Índex / Índice
 1. El decàleg de la pirotècnia i les falles proposat és el següent:
 2. Integrants de la comissió de seguiment Falles UNESCO

El decàleg de la pirotècnia i les falles proposat és el següent:

 1. Garantir per part de les comissions falleres i altres organitzadors d’actes pirotècnics les mesures de seguretat vigents i exigir sempre totes les garanties respecte a les empreses pirotècniques, especialment pel que fa a transport, instal·lació i disparada. En eixe sentit, s’han de delimitar clarament les zones de foc, amb les degudes antelació i protecció.
 2. Fomentar la recuperació del tradicional acte de la despertà, utilitzant de manera preferent el clàssic tro de bac, sempre amb les recomanacions i mesures de seguretat establides en la legislació, com a símbol d’identitat singular i per garantir la continuïtat de la seua fabricació. Igualment, s’hauria de facilitar i promoure la realització dels cursos CRE perquè tots els fallers i falleres tinguen l’oportunitat de participar en este acte. Així mateix, s’hauria de promocionar la presència de les bandes de música o colles de tabals i dolçaina en la despertà.
 3. Junt amb la celebració de les mascletades i castells de focs artificials, recuperar o revitalitzar actes pirotècnics singulars o amb valor tradicional dins la festa fallera i gran atractiu per a veïnat i visitants, com ara les traques corregudes, els correfocs, la cordà, la mascletà amb engraellat, la Nit de l’Alba i, molt especialment, la pirotècnia en la cremà de les falles, que és un dels elements amb major sentit en el ritual clau de la festa fallera, amb possible recuperació dels dracs pirotècnics o elements com rodetes, cascades i volcans.
 4. Educar en la cultura de la pólvora, amb l’organització de cursets o campanyes divulgatives entre les comissions falleres i centres educatius o culturals sobre pràctiques pirotècniques, especialment les dedicades a la població infantil i juvenil. En eixe sentit, seria recomanable promoure campanyes periòdiques, a través de tallers o xarrades, per al coneixement del procés de fabricació dels elements que integren cada espectacle pirotècnic, i la conscienciació i prevenció sobre l’ús correcte dels artificis pirotècnics, especialment entre la joventut i els seus pares i mares.
 5. Vetlar, a fi d’afavorir les millors condicions de seguretat de les pràctiques pirotècniques, perquè se subministre únicament la categoria de pirotècnia corresponent a l’edat dels usuaris, insistint en la necessitat de protegir-se els ulls amb ulleres de protecció quan s’utilitzen trons de bac o masclets, així com d’utilitzar únicament metxes de cordó per a l’encesa dels artificis pirotècnics.
 6. Contribuir a la dignificació del sector mitjançant la contractació d’empreses i professionals, amb l’ús de productes de qualitat. Caldria també garantir que es treballa amb empreses pirotècniques que complisquen tots els requisits fiscals i mesures de seguretat establides per la legislació, evitant en cap cas la compra d’articles pirotècnics en punts no acreditats.
 7. Promoure la responsabilitat amb el veïnat, els animals i l’entorn urbà, amb una adopció respectuosa dels horaris dels actes pirotècnics, que haurien de tendir a compaginar el temps de festa i el temps laboral. Respectar l’ús general de productes pirotècnics en els horaris i llocs autoritzats. Fomentar la millora de la sostenibilitat apostant per la progressiva introducció de materials biodegradables en la confecció de les carcasses dels petards.
 8. Fomentar la implicació de les comissions en l’organització, realització i supervisió dels actes promoguts per la falla. Així mateix, es recomana acordar un protocol de seguretat i dotar de més rellevància la figura de la coordinació de seguretat, que hauria de tindre capacitat per a prendre decisions sobre realització o suspensió d’un acte per motius de seguretat, sempre d’acord amb l’autoritat i la junta directiva de la comissió. En eixe sentit, seria molt recomanable la creació de delegacions de pirotècnia en les comissions, agrupacions i federacions falleres.
 9. Valorar especialment la trajectòria, professionalitat i creativitat artística de les empreses pirotècniques valencianes per a qualsevol tipus d’activitat pirotècnica a realitzar, tenint també en compte el treball d’altres empreses de caràcter estatal i internacional que puguen aportar la seua visió de la pirotècnia, amb espectacles propis dels seus territoris que enriquisquen la cultura pirotècnica de la festa de les Falles.
 10. Impulsar la realització d’actes pirotècnics conjunts entre institucions, comissions, agrupacions o federacions falleres per a fomentar la qualitat, espectacularitat i diversitat de les manifestacions pirotècniques, alhora que s’establixen lligams de germanor i coordinació entre els diversos col·lectius fallers.

Integrants de la comissió de seguiment Falles UNESCO

La comissió que ha propostat este decàleg sobre la pirotècnia i les falles està integrada per Junta Central Fallera, el Gremi d’Artistes Fallers, les universitats públiques valencianes, l’Associació de Pirotècnics Piroval, la Interagrupació de Falles, l’Associació d’Estudis Fallers, la Federació de Societats Musicals, la Federació d’Associacions Veïnals, la Federació de Tabaleters i Dolçainers i el Col·legi d’Art Major de la Seda.

Go up