El títol mascota EMT entra en vigor el dia 25

Boto EMT mascota
Boto EMT mascota

A partir d’este 25 de novembre entra en vigor el nou títol EMT Mascota, gràcies al qual els animals de companyia podran pujar a l’autobús si tenen este títol.

Els propietaris i les propietàries de mascotes hauran de demanar este títol en l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’EMT.

Requisits per a poder accedir a l’autobús

Per a que una mascota puga accedir a un autobús de l’EMT i fer el viatge ha de complir tres requisits:

  • Tindre un pes igual o inferior a 15kg
  • Portar un xip identificatiu
  • Anar dins d’una gàbia de transport de mida màzima 45x35x25

Requisits per a traure el títol EMT Mascota

Per la seua banda, per a poder traure este títol mascota EMT és necessari presentar:

  • El document d’identitat
  • La cartilla de vacunació de l’animal actualitzada
  • Una fotografia grandària carnet de la mascota.

Funcionament

Es tracta d’una targeta personalitzada i recarregable de caràcter bianual i un cost únic de cinc euros. Esta targeta permet utilitzar totes les línies d’autobusos públics, sense límit de viatges, que gestiona l’entitat EMT a València.

Normativa per als propietaris i propietàries

Segons la normativa, els propietaris i les propietàries han de portar la gàbia damunt seu. Si fa falta que estiga en el sòl, serà als seus peus, però mai podrà ocupar un seient.

A més, s’ha de buscar una ubicació dins de l’autobús que no moleste a la resta de passatgers i passatgeres. En cas de molèstia prevaldrà l’humà a l’animal.

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, manifestà que el bono EMT mascota suposa “un canvi que adapta el reglament de l’EMT al segle XXI”. “Respon a les reclamacions dels propietaris i propietàries de mascotes, que sempre han reivindicat el dret a poder accedir als autobusos amb les seues mascotes sense que això supose un perill o molèstia per a la resta d’usuaris i usuàries”.

Excepcions

No tenen accés els animals exòtics, verinosos, o considerats potencialment perillosos, per poder posar en risc als usuaris i usuàries. Tampoc entren dins d’este títol els gossos guia i animals terapèutics, els qui ja tenen la seua pròpia normativa.

Print Friendly, PDF & Email