Skip to content

Gabi Ochoa gestionarà la programació de l’Escalante

18/12/2019
Gabi Ochoa
Comarca: València

El Teatre Escalante, depenent de la Diputació de València, tindrà programador provisional a principis de 2020. El dramaturg Gabi Ochoa ha sigut la persona elegida, qui tindrà un contracte d’assistència técnica provisional, fins que es puga cobrir definitivament la plaça de director o directora, que haurà de ser funcionari o funcionària.

Llig la notícia completa i gratuïta en el nostre web d’infomació teatral: http://teatresvalencia.com/val/actualitat/gabi-ochoa-elegit-programador-temporal-de-lescalante/

Infoguiavalencia.com oferix el seu contingut completament debades. El nostre objectiu principal és oferir informació objectiva i independent al voltant de la realitat valenciana en temes, fonamentalment, de cultura, oci, falles, resta de festes, comarques, ciutat i turisme.

És per això que et demanem una miqueta d'ajuda. Segurament per a tu no serà massa esforç, encara que la suma de tots i de totes ens farà poder tindre un millor futur i seguir informat de manera independent.


Infoguiavalencia.com ofrece su contenido completamente gratis. Nuestro objetivo principal es ofrecer información objetiva e independiente sobre la realidad valenciana en temas, fundamentalmente, de cultura, ocio, fallas, resto de fiestas, comarcas, ciudad y turismo.

Es por eso que te pedimos un poquito de ayuda. Seguramente para ti no será demasiado esfuerzo, aunque la suma de todos y de todas nos hará poder tener un mejor futuro y seguir informando de manera independiente.