Així serà la reforma del Palau de la Música

19/12/2019

Projecte reforma Palau de la Música

La Junta de Govern Municipal d’este divendres ha aprovat el projecte de reforma integral del Palau de la Música. Una intervenció que inclou la reforma de les dos sales, Iturbi i Rodrigo, així com la renovació de diferents instal·lacions per a reduir disminuir el seu consum energètic. La reforma també inclou la reparació de l’aplacat de pedra de la façana i l'eliminació de filtracions d'aigua.

En la presentació dimecres passat d’este projecte integral, la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, acompanyada per la presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, destacà que «totes les intervencions aniran dirigides a preservar i recuperar, en la mesura que siga possible, la idea del projecte original redactat en 1984 per l'arquitecte José María García de Paredes».

És important que l’empresa adjudicatària presente certificat acústic específic de cada sala quan acaben els treballs. Açò és necessari per raons obvies, per requerir, cada sala, una solució acústica específica.

Índex / Índice
  1. Noves butaques
  2. Recuperar la imatge del disseny original del Palau de la Música
    1. Passos a seguir
    2. Actuació prioritària per a la ciutat

Noves butaques

Entre les actuacions previstes trobem el canvi de totes les butaques de les dos sales principals. En este cas s’exigirà que siguen ergonòmiques i fonoabsorbents. A més estes butaques hauran de ser compatibles amb el nou sistema d’impulsió de climatització.

També es canviaran, explicà Notario, els reflectors acústics de les dos sales, segons s’indicava en el projecte original, així com els climatitzadors, sistema hidràulic i sistema de distribució i impulsió de l'edifici.

Recuperar la imatge del disseny original del Palau de la Música

Un dels objectius d’este projecte, com comentàrem en crònica precedent, és recuperar la imatge que tenia el disseny original. En este sentit, a més de reparar les filtracions d'aigua en la cúpula del vestíbul i substitució de vidres trencats, s’eliminarà tot aquell element que es considere impropi, i s’aplicarà un criteri del color que siga uniforme.

Com a possibilitat que va a estudiar-se es troba el fet de poder aplicar unan imprimació al vidre de la cúpula. Açò s’ha pensat «com a mesura d'estalvi energètic, amb la finalitat de reduir la temperatura resultant per la incidència dels raigs de sol». I, si és possible, es repararà o substituirà l’aplacat de pedra calcària de la façana, que presenta alt grau de deteriorament.

Finalment, i segons marca la normativa vigent, s’actuarà sobre el sistema de detecció i protecció contra incendis. A més s’integrarà un únic sistema de gestió de l’edifici. I es repararan les filtracions d’aigua de la sala d’exposicions, ara tancada.

Passos a seguir

Una vegada la Junta de Govern Local aprove l'acord per a la contractació de la redacció del projecte, s’haurà de publicar en la Plataforma de Contractació del Sector Públic i en el DOUE (Diari Oficial de la Unió Europea).

Seguidament, les empreses interessades tindran 40 dies per a presentar les seues ofertes. L’objectiu és que el projecte puga estar adjudicat i formalitzat a la fi de març.

El següent pas serà la redacció del projecte per les empreses, en un termini de tres mesos, encara que podria allargar-se al setembre de 2020, per temes de legislació harmonitzada, degut a la seua dimensió econòmica. D’esta manera l'adjudicació de l'obra i inici dels treballs es donarien en el primer trimestre de 2021. El pressupost previst per a la redacció del projecte ascendix a 394.024,40 euros (IVA inclòs).

Actuació prioritària per a la ciutat

Notario i Tello indicaren que esta reforma integral del Palau de la Música és una actuació prioritària «per la importància musical d’esta infraestructura cultural per a la ciutat de València i per a l'Ajuntament».

Tello acabà destacant que l'«estreta col·laboració i coordinació entre l'OAM i el Servici d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics, que està sent determinant en l'agilitació de tot el procés sota l'objectiu comú de restablir l'activitat del Palau de la Música el més prompte possible».

Go up