El Final de la Falsa Sostenibilitat Empresarial en les Empreses: la Nova Normativa Europea Exigix Transparència des de 2024

1 mes ago · Updated 1 mes ago

sostenibilitat empresarial, sostenibilidad empresarial

Un Imperatiu de Transparència Corporativa

Amb l'entrada en vigor d'una nova directiva europea sobre informació en sostenibilitat empresarial, les empreses es veuen sotmeses a un escrutini més intens, posant fi a la pràctica del "greenwashing" o falsa sostenibilitat. Esta regulació, coneguda com a CSRD (Corporative Sustainabiltiy Reporting Directive), imposa una major transparència en els informes de gestió, afectant tant a les grans companyies com a les pimes cotitzades. Les repercussions econòmiques i la reputació corporativa en joc conviden a una revisió crítica de les pràctiques empresarials.

Desconfiança en l'Engany de la falsa sostenibilitat empresarial

El compromís amb la sostenibilitat empresarial s'ha convertit en un imperatiu per a les empreses modernes, atraient no només a clients, sinó també a inversors i reguladors. No obstant això, la disparitat entre les paraules i els fets ha generat una creixent desconfiança. Com assenyala Ferran Lalueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, "Una empresa que no fa res extraordinari en termes de sostenibilitat, o fins i tot actua de forma poc exemplar, no hauria de penjar-se medalles en aquest aspecte".

Revelant les Dades

Les dades revelen la discrepança entre les paraules i els fets. Una investigació de la Harvard Business School, "en el qual van participar més de 350.000 clients nord-americans d'entre 18 i 98 anys per a avaluar la seua percepció de les marques, evidencia que moltes empreses no complixen els objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle que proclamen. Esta falta de responsabilitat empresarial s'ha traduït en una absència de conseqüències tangibles, amb poques sancions per als incompliments mediambientals.

El Cas de Repsol i la Denúncia d'Iberdrola

"En Repsol estem compromesos amb la protecció del medi ambient i prioritzem les accions necessàries per minimitzar els possibles impactes tant de les nostres operacions com dels productes que oferim als nostres clients". Estos són els missatges que es poden trobar a la pàgina web de la petroliera Repsol, amb l'objectiu final de captar nous clients. No obstant això, fa poques setmanes la principal elèctrica espanyola, Iberdrola, ha denunciat a la petroliera per greenwashing, és a dir, per blanqueig d'activitats i productes que es etiqueten com a ecològics o sostenibles quan en realitat no ho són. A més d'este cas de Repsol, une altres empreses com ara H&M i Decathlon també han sigut acusades a Holanda de greenwashing.

El Rol de la Nova Normativa

Estes situacions exemplifiquen la necessitat urgent d'una regulació més estricta. La nova normativa europea sobre informació en sostenibilitat empresarial busca posar fre a esta impunitat. Amb l'objectiu de promoure una transició cap a una economia sostenible, la CSRD exigix una major divulgació de la informació sobre sostenibilitat, incloent aspectes mediambientals, socials i de governança. Així mateix, s'establix la verificació obligatòria dels informes de sostenibilitat per part de tercers.

Millores Respecte la Normativa Anterior (Directiva 2014/95/UE)

La nova normativa introduix diverses millores significatives respecte a la seva predecessora. Destaquen:

  1. Major Quantitat i Detall d'Informació: S'exigix presentar més informació i més detallada sobre sostenibilitat.
  2. Inclusió d'Aspectes de Governança: S'obliga a incloure aspectes de governança, no només socials i mediambientals.
  3. Doble Materialitat: Es requerix informar tant de les repercussions per a l'empresa com de l'impacte de l'empresa en estes qüestions.
  4. Normes Comunes i Obligatòries: S'estableixen normes comunes i obligatòries per a la seua elaboració.
  5. Verificació per Tercers: Es requerix la verificació obligatòria dels informes de sostenibilitat per part de tercers.
  6. Ampliació del Grup d'Empreses Obligades: S'amplia substancialment el nombre d'empreses que han de presentar estos informes.

Calendari de la Normativa

Tot i que ha entrat en vigor enguany, l'aplicació de la normativa es farà en quatre etapes:

  1. A partir de gener: Les empreses subjectes a la directiva anterior han de complir-la.
  2. A partir de gener de 2025: Les grans empreses no subjectes a la directiva anterior han de complir-la.
  3. A partir de 2026: Les pimes cotitzades han de complir-la, encara que poden optar per no aplicar-la voluntàriament durant 2026 i 2027.
  4. A partir de gener de 2028: Les empreses de tercers països han de complir-la.

Conclusió

En definitiva, la nova directiva europea sobre informació en sostenibilitat empresarial marca un abans i un després en la rendició de comptes empresarial. La transparència i la responsabilitat esdevenen ara imperatius inexcusables, obrint pas a una nova era de confiança i integritat corporativa.

Què és Greenwashing

Greenwashing és una pràctica empresarial en la qual una empresa utilitza estratègies de màrqueting per a donar una falsa imatge de compromís amb el medi ambient o la sostenibilitat. Aquesta pràctica implica fer afirmacions o promocionar productes com més ecològics o sostenibles del que realment són, amb l'objectiu de millorar la seua imatge pública i atraure clients preocupats per aquestes qüestions. En resum, el greenwashing implica una manipulació de la informació per a donar una aparença de responsabilitat mediambiental sense fonament real.

Go up