L’Ajuntament de València anuncia l’eliminació d’un carril de transport públic del carrer Colón en favor del privat

eliminació d'un carril de transport públic del carrer Colón, eliminación de un carril de transporte público de la calle Colón

Eliminació d’un carril de transport públic del carrer Colón

El carrer Colón de València és un dels eixos més importants de la ciutat. La seua vitalitat comercial i la seua afluència de persones fan que siga un punt clau per a la mobilitat urbana. El nou govern municipal ha anunciat plans per a revertir les condicions de mobilitat d’esta important via fets per l’anterior executiu.

Prioritzant la seguretat i l’accessibilitat de totes les persones

Els regidors Jesús Carbonell i Paula Llobet han mantingut una reunió amb representants de l’Associació Veïnal Pla del Remei-Gran Via per a abordar els canvis en la planificació viària del carrer Colón. Durant esta reunió, els regidors han transmés el missatge que l’objectiu principal del canvis que volen fer és garantir la seguretat i l’accessibilitat de tots els usuaris d’esta via.

Supressió d’un carril de transport públic per a donar pas als vehicles privats

Una de les accions prioritàries que el govern municipal té previstes és la supressió d’un dels dos carrils destinats a bus i taxi. Esta decisió, segons el govern de María Jośe Catalá, permetrà reorganitzar el trànsit privat cap al centre de la ciutat, amb accés lliure des de la Porta de la Mar. Això significa que hi haurà un carril addicional per als vehicles privats al carrer Colón o, el que és el mateix, s’elimina un dels carrils de transport públic (autobusos i taxi), la qual cosa farà més lent el tránsit d’este tranport per esta via i penalitzarà l’ús del transport públic.

Auditories de seguretat per avalar les solucions

Els plans de reorganització de la mobilitat del carrer Colón estaran basats, segons l’Ajuntament, en auditories de seguretat que avaluaran les diferents solucions proposades. Estos informes tècnics seran fonamentals, afirmen, per a garantir que les mesures adoptades prioritzen la seguretat i l’accessibilitat de vianants, bicicletes, patinets i vehicles, així com per a satisfer les necessitats del veïnat, els comerciants i la ciutadania en general.

Punts negres i riscos actuals

En la trobada amb els representants de l’Associació Veïnal, els regidors han posat de manifest la existència de diversos punts negres en esta via, que suposen, afirmen, un perill per als vianants i les persones amb mobilitat reduïda. S’ha destacat el que consideren un accés inadequat al carrer Colón des de la de Gravador Esteve, amb una alta probabilitat d’accidents. També s’han assenyalat que hi ha riscos en els encreuaments a l’esquerra d’Hernán Cortés o Pizarro, on diuen que es produixen situacions de risc per la confluència de patinets, bicicletes i vianants, a més de la manca de visibilitat.

Altres problemes identificats

Els informes tècnics realitzats també alerten sobre altres problemes en el carrer Colón. S’ha assenyalat la duplicació de passos de vianants en zones de convergència i divergència amb carrers adjacents com Hernán Cortes. A més, indiquen que s’ha detectat una senyalització inadequada o inexistent del carril bici, augmentant el risc de col·lisions entre ciclistes, vianants i vehicles. També s’ha destacat l’amplària insuficient de les zones habilitades per a càrrega/descàrrega i aparcament de motos, així com la presència d’obstacles en les voreres, que suposen un risc per a les persones amb discapacitat.

Penalització del tranport públic

El que no es diu és cóm es planificarà el trànsit d’autobusos i taxis després de la reducció d’un dels dos carrils actuals. El fet de desviar de la plaça de l’Ajuntament els autobusos cap al carrer Colón (per la remodelació d’esta plaça), va fer ampliar a dos els carrils d’autobús per este carrer de Colón per a poder suportar l’increment de trànsit d’autobusos.

Amb l’eliminació d’un d’estos carrils, queda per vore cóm es resoldrà la previsible congestió d’autobusos en esta via. Esta aposta pel transport privat es pot vore o considerar com una penalització del transport públic i omplir de vehicles privats el centre de la ciutat, amb l’increment de la contaminació afegida.

Conclusió

El nou govern municipal de València ha anunciat la reversió d’algunes de les actuacions de l’anterior govern municipal, com ara l’eliminació d’un carril bus del carrer Colón i la reorganització del trànsit privat en este carrer, es busca prioritzar, afirmen, l’accessibilitat i la seguretat de vianants, ciclistes, patinets i vehicles. Estos canvis estan basats teòricament en auditories de seguretat que avaluaran les diferents solucions proposades, amb l’objectiu de revertir les condicions de mobilitat d’esta important via de València.

Encara que, per una altra banda, també es pot vore com una penalització del transport públic pel centre de la ciutat en favor de la mobilitat privada.

Print Friendly, PDF & Email