El nom de València en castellà i la Reial Senyera a la Catedral el 9 d'Octubre, les primeres decisions de Mª José Catalá com alcaldessa

21/06/2023

el nom de València, Reial Senyera, el nombre de València, Real Señera

El nom de València i la Reial Senyera han sigut protagonistes de la primera Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València, presidida per la nova alcaldessa, María José Catalá, dimarts passat. En esta primera reunió amb la nova corporació, s'han pres les primeres decisions per al futur de la ciutat.

Índex / Índice
  1. El canvi de denominació oficial de València
  2. La Reial Senyera a la Catedral per al Tedeum del 9 d'Octubre
  3. La constitució de la Junta de Govern i altres decisions administratives
    1. Suport a les mocions de l'alcaldessa

El canvi de denominació oficial de València

Una de les primeres mesures adoptades per l'alcaldessa és el "canvi de denominació del municipi de València perquè, en endavant, la forma oficial puga ser-ho en castellà i valencià" (València/Valencia). Admetre el nom de València en castellà es fa, segons Català, per promoure la diversitat lingüística i el reconeixement de les dues llengües oficials de la comunitat.

La Reial Senyera a la Catedral per al Tedeum del 9 d'Octubre

Una altra proposta destacada és la inclusió de la Reial Senyera en la Catedral de València durant el Tedeum, una celebració que té lloc en la festivitat del 9 d'Octubre. Català ha defensat esta iniciativa per preservar les arrels històriques i culturals de la ciutat, donant un caràcter especial a aquesta commemoració.

Esta decicisió té l'oposició frontal de l'anterior alcalde, Joan Ribó, qui considera que no es convenient, en uns societat laica, barrejar simbologia oficial, com la Reial Senyera, amb celebracions d'una determinada confessió religioses, donat i que la bandera valenciana ho és de tots i de totes, no només dels catòlics. 

La constitució de la Junta de Govern i altres decisions administratives

La Junta de Govern Local ha procedit a la constitució del seu règim de sessions i a l'elecció dels seus membres. A més de l'alcaldessa, la junta està integrada per diversos regidors nomenats per ella. Durant la reunió, s'ha donat compte dels nomenaments i se'ls ha atorgat les responsabilitats corresponents.

En l'àmbit administratiu, s'han pres decisions rellevants com la designació de la presidència i suplència de la Mesa de Contractació municipal, així com el cessament de coordinadors i directors generals de l'estructura orgànica municipal. Estes mesures busquen una millora en l'eficiència i la transparència en la gestió pública.

Suport a les mocions de l'alcaldessa

Finalment, la Junta de Govern Local ha donat suport a dues mocions proposades per l'alcaldessa María José Català. La primera d'elles busca el procediment de canvi en la denominació oficial, perquè siga reconegut en castellà i valencià. Esta iniciativa té com a objectiu promoure la inclusió i el respecte a la diversitat lingüística.

La segona moció té l'objectiu, segons Catalá, de recuperar una tradició important per a la ciutat de València: el Tedeum. Esta celebració religiosa s'ha convertit en polèmica i debat en les últimes celebracions de  la festivitat del Nou d'Octubre, que commemora la entrada de Jaume I a la ciutat.

Go up