L’Ajuntament deixarà de celebrar les Cerimònies de Benvinguda a la Ciutadania que començaren el passat 8 de maig

Cerimònies de benvinguda a la ciutadania, Ceremonias de Bienvenida a la Ciudadanía

La Junta de Govern Municipal, en una reunió celebrada ahir, ha aprovat deixar sense efecte l’acord que establia la celebració de les cerimònies de benvinguda a la ciutadania de l’Ajuntament de València que començaren el passat 8 de maig. Esta decisió, que afecta a un acte formal i protocol·lari, ha generat debat i reflexió en diferents sectors de la societat.

El final de les Cerimònies de benvinguda a la ciutadania

La moció impulsora d’esta decisió destaca que les cerimònies de benvinguda a la ciutadania no tenen efectes jurídics i coincidixen en lloc de celebració, calendari, materials i personal amb les cerimònies de matrimonis civils, les quals sí tenen plens efectes jurídics i són realitzades pels alcaldes i alcaldesses en virtut de l’atribució de competències que el Codi Civil els confereix en el seu article 51.

Amb esta mesura, s’aposta per iniciar processos de simplificació administrativa i eficiència en l’ús dels recursos públics. És important destacar que les cerimònies de benvinguda a la ciutadania no són un servici de prestació obligatòria per part dels municipis, i per tant, s’ha proposat a la Junta de Govern Local deixar sense efecte l’acord que establia estes celebracions.

No obstant això, és important subratllar que les persones que ja havien sol·licitat cerimònia no es voran afectades per supressió, ja que la mesura no els afecta directament. L’acord preveu mantindre la celebració de les cerimònies sol·licitades fins a la data del present acord, amb l’objectiu de garantir els compromisos adquirits i en base als principis de bona fe i confiança legítima recollits en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Esta decisió ha generat diverses opinions en la societat valenciana. D’una banda, hi ha qui considera que és una mesura necessària per simplificar tràmits i optimitzar els recursos públics, ja que les cerimònies de benvinguda no tenen efectes jurídics concrets. D’altra banda, hi ha persones que veuen en esta decisió una pèrdua de valor simbòlic i un canvi en la manera d’acollir als nous ciutadans i ciutadanes.

Les cerimònies començaren el passat 8 de maig

Cal destacar que l’acollida de nous membres a la ciutadania és un moment especial i solemne per a moltes persones,  que no són creïents i que consideren que este acte representa una integració plena en la societat valenciana. La ciutat de València començà a fer estes cerimònies el passat 8 mes de maig, un acte protocol·lari i formal que, encara que no té efectes jurídics, té una gran importància simbòlica per a aquelles persones que han escollit la nostra ciutat per a començar una nova vida.

En definitiva, la decisió de suprimir les cerimònies de benvinguda a la ciutadania ha generat debat i reflexió en la societat valenciana i seguix la línia d’eliminar els acords presos per l’anterior executiu municipal, com ara fer oficial el nom de la ciutat en castellà o ficar la Reial Senyera dins d’un temple catòlic (la Catedral) en el 9 d’Octubre.

Print Friendly, PDF & Email