El Tribunal Superior de Justícia confirma la forma “València” com el nom de la ciutat

Tribunal Superior de Justicia (TSJ)

El regidor de Govern Interior demana “trellat i sentit de ciutat” al PP i que “retire el recurs”.

València
Comarca: 
València

 

El TSJ ha rebutjat la suspensió cautelar del decret del Consell sobre l'ús del topònim “València” que havia demanat el PP.

El regidor de Govern Interior, Sergio campillo, va recordar que la forma “València” s'usa  “en aplicació del Reglament que havia sigut aprovat de manera unànime per tots els grups de l'Ajuntament, governat pel PP, en 1996”. En este sentit el regidor demana al PP “trellat i sentit de ciutat” i que “retire el recurs”.

Campillo va declarar que “Estem davant de la crònica d'una interlocutòria anunciat”, i va recordar que “el topònim València ha vingut usant-se amb total normalitat, com a mínim des de l'any 2009, basat en un Reglament d'Ús i Normalització del Valencià que va aprovar el govern popular l'any 1996 en el Ple de l'Ajuntament, amb un acord unànime, i que va entrar en vigor en 2005”.

El regidor va qualificar de “ridícul” l'intent del PP d'impedir l'ús del topònim i contradir les seues pròpies decisions aprovades.

El rebuig de la suspensió cautelar del decret del Consell ha sigut dictada per la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de València. Campillo va indicar que “l'única cosa que va fer este equip de Govern és formalitzar davant de la Generalitat Valenciana eixa adaptació del topònim, que s’utilitzava amb absoluta normalitat per part de l'anterior equip del PP, en compliment del reglament que ells mateixos van aprovar, on es diu clarament que els topònims de la ciutat de València s'escriuran en valencià, per ser la forma històrica, tradicional i vàlida”.

Campillo va comentar que “L'ànsia del PP per fer-nos oposició en qualsevol assumpte fa que, al final, s'acaben fent oposició a ells mateixos”, i va afegir que “Ells ho van aprovar; i ara nosaltres ho apliquem i ens recorren perquè diuen que volem imposar no sé quines coses. En tot cas ho imposarien ells, que són els que van aprovar el reglament”.

Campillo va demanar “trellat” al Grup Popular, i que “deixen de fer oposició en estos temes i tinguen sentit de ciutat”, i va recordar que “han aprovat este procediment en centenars d'ajuntaments on governaven. I no sé per què la ciutat de València no pot fer el mateix” i va acabar dient que “Des de l'Equip de Govern Municipal demanem trellat i que deixen d'utilitzar a la justícia per a fer-nos oposició”. 


Per a notícies anteriors consultar Notícies/Hemeroteca