Miguel Hache plantarà la Falla Infantil municipal de 2018

Jurat Falla Infantil Municipal 2018

El monument girarà sobre l'obra “El Xicotet Príncep”.

València
Comarca: 
València

L'Ajuntament ha donat a conéixer la identitat de l'artista faller que plantarà el monument infantil municipal en les festes de 2018, després de la deliberació del jurat corresponent, en un procés que es repetix per segon any consecutiu, després de consens entre el consistori i el Gremi d'Artistes Fallers, i en el que s'han presentat més candidatures que en 2016.

Finalment l'artiste seleccionat ha sigut Miguel Hernández Agüelo, conegut per Miguel Hache, la proposta de falla del qual està basada en l'obra literària “El Xicotet Príncep”.

Hac va estudiar el grau de Belles Arts en la Universitat Politènica de València, la Universitat de Barcelona i la UNAM de Mèxic. Este artista va guanyar el 5t premi de la Secció Especial en 2015 i 2016, així com el premi Cercle de Belles Arts per la millor falla infantil i el ninot indultat.

Els diversos candidats van explicar al jurat les seues propostes de falla, i van contestar a les diverses preguntes formulades.

Nicolás Garcés, membre del jurat, considera que “el projecte ha convençut al jurat perquè aprofita una obra literària, com El Principito, amb caràcter universal i imprescindible per a qualsevol xiquet o adult”, i ha destacat del projecte guanyador “els valors que transmet una obra de la literatura universal”, de manera que l'artista pot traure molt partit estètic a una història tan contundent.

Composició del jurat de la falla infantil municipal 2018

El jurat va estar compost per les persones següents:

  • Nicolás Garcés, delegat de mitjans de comunicació de la Interagrupació de Falles, arquitecte tècnic per la Universitat Politècnica i responsable al capdavant de diversos càrrecs en la comissió de Nou Campanar, en la Federació de Falles Benicalap-Campanar i en la Interagrupació de Falles, que és qui l’ha proposat.
  • Pepa Gómez, llicenciada en periodisme i ciències polítiques i presidenta de la comissió de Borrull - Socors, a proposta de Falles I+E.
  • Daniel López, artista faller especialista en pintura, responsable de falles en solitari com ara la commemorativa del bicentenari de la Revolució Francesa i col•laborador en falles municipals i de la Secció Especial, algunes de les quals guanyadores del primer premi, així com en la realització d’alguns ninots indultats, a proposta del Gremi Artesà d’Artistes Fallers.
  • Núria Tamarit, en representació de l’Associació Professional d’Il•lustradors Valencians. Graduada en Belles Arts i professional de la il•lustració editorial i al còmic a més de responsable de diverses exposicions en llibreries tant locals com d’uns altres països.
  • Teresa Val, en representació de FULL, la Fundació pel Llibre i la Lectura, de la qual és coordinadora de projectes. FULL està integrada per representants del sector i té com a objectiu promoure el llibre i la lectura com a instruments de difusió i transmissió de la cultura, així com a elements de desenvolupament i progrés personal i social.

Per a notícies anteriors consultar Notícies/Hemeroteca