Bolsería – Tros Alt nomenà els seus representants infantils

Pablo Tatay Ibáñez i Carmen Herrero Gandía

La comissió de la falla Bolsería – Tros Alt procedí al nomenament dels seus màxims representants infantils.

València
Comarca: 
València


Per a notícies anteriors consultar Notícies/Hemeroteca