Ximo Puig seguix sense rebre la Junta de Govern de la RACV ni acceptar la seua Presidència d'Honor

Ximo Puig

L'entitat acadèmica va modificar els seus estatuts de manera que el President es convertira en el seu President d’Honor, a instàncies de la pròpia Generalitat.

València
Comarca: 
València

 

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana modificà els seus estatuts el 9 de febrer d'enguany de manera que la Generalitat s'incorporara com a entitat representada en la institució cultural. Este canvi suposava, a més, que la RACV passava a tindre oficialment un àmbit d'actuació autonòmic, segons el desig expressat en la reforma estatutària de 2001.

El canvi estatutari suposava també una modificació profunda pel que fa a la representativitat institucional, atés que després de configurar-se la RACV com a Corporació de Dret Públic de la Comunitat Valenciana les tres administracions púbiques valencianes tindrien representants en l'entitat.

Fins a la modificació dels estatuts el President de la Diputació de València era el President d'Honor de la RACV, mentres que l'Alcalde de València tenia el càrrec de Vicepresident. A més dos diputats de la corporació provincial i dos regidors també podien formar part de l'entitat i, tots ells, tenien dret a veu i vot.

Després de la modificació dels estatuts El president de la Generalitat, en este cas Ximo Puig, es convertia en President d'Honor de la RACV, mentres que el President de la Diputació i l'Alcalde de València serien els Vicepresidents d'Honor 1r i 2n respectivament. Els tres representants institucionals tindrien la condició d'Acadèmics de Número nats de la RACV, i tindrien veu i vot en les Juntes a les quals assistiren. És a dir, en compte d'incorporar el President i dos consellers (igual que els dos diputats i els dos regidors), únicament tindrien representació les tres autoritats, condició que va haver d'acceptar-se per a que la reforma es poguera aprovar.

No obstant això, en data de hui, la Junta de Govern de la RACV encara no ha sigut rebuda pel President Ximo Puig i, per tant, l'entitat acadèmica no pot rebre assignació pressupostària directa. De fet, en estos moments la RACV no té concedida cap subvenció per part de la Generalitat (excepte una mínima quantitat de Transparència), circumstància que motiva una situació econòmica molt greu que ha provocat la repetició de l'aplicació d'un ERE als seus treballadors i la limitació de les seues activitats. A més la Diputació i l'Ajuntament encara no han fet efectiu el pagament de les subvencions concedides (33.000 i 2.200 euros respectivament, més els 5.000 de la conselleria de Transparència). I la RACV deixa de rebre els 80.000 euros concedits per la Conselleria de Cultura en els últims anys.

La RACV ha demanat reiteradament que la Generalitat reba la seua Junta de Govern per a tancar l'acord de reforma dels seus estatuts, acceptació de la presidència d'honor per part del President i, per tant, possibilitat d'assignació pressupostària directa, sense que fins a la data s'haja produït eixa entrevista i firma de l'acord. La RACV va fer esta reforma a instàncies de la pròpia Generalitat, tal com ocorre en entitats com la Reial Acadèmia de Belles Arts, per la qual cosa fonts de l'entitat acadèmica mostren la seua incomprensió per esta inacció de la presidència autonòmica.

Després del dur treball per a reformar els estatuts, la RACV es troba en una situació curiosa, en la qual té uns nous estatuts que no pot aplicar per no haver sigut rubricats per la Generalitat, institució que va animar la seua  reforma.


Per a notícies anteriors consultar Notícies/Hemeroteca