L'AVL preocupada davant la sentència del TSJ de la Comunitat Valenciana

Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (Google Maps)

Eixa sentència intenta evitar la prioritat del valencià en les relacions de l'Administració i la ciutadania.

València
Comarca: 
València

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha emés un comunicat al voltant de la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana sobre el sobre el Decret pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l’Administració de la Generalitat. Una sentència que no ha sigut ben rebuda pels sectors de defensa del valencià, per anul·lar onze articles que donaven ús destacat al valencià, contra la qual cosa va interpel·lar el Partit Popular en el seu moment. El Consell anuncià que mantindrà el Decret mentres la sentència no siga ferma i que recorrerà la dita sentència.

L'entitat normativa del valencià es mostra preocupada per eixa sentència i s'oferix al Consell per a facilitarli facilitar-li els informes i dictàmens per a defendre la naturalesa del valencià.

Text del Comunicat de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

La nostra institució considera que la situació social del valencià i el seu ús en els àmbits administratius i judicials està encara ben lluny de la plena normalitat. En conseqüència, es necessiten encara mesures que garantisquen una major presència de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana per a aconseguir la igualtat respecte a l’altra llengua cooficial.

És per això que l’AVL oferix la seua col·laboració al Govern de la Generalitat per a facilitar-li els informes i dictàmens que precise per a defendre la naturalesa del valencià i la necessitat de promoure el seu ús efectiu en els àmbits oficials.


Per a notícies anteriors consultar Notícies/Hemeroteca