El Retaule dels set gojos torna restaurat a la Casa Museu Benlliure

Glória Tello i Gemma Contreras davant el Retaule

L'Ajuntament documenta el procés de restauració d'esta obra en un llibre.

València
Comarca: 
València

Han sigut necessaris dos anys de restauració per a tornar a tindre el Retaule dels set gojos a la Casa Museu Benlliure, un procés minuciós que l'Ajuntament ha documentat en un llibre publicat pel Consistori.

Este retaule està datat entorn de 1500 i és una de les peces més rellevants del patrimoni artístic del propi Ajuntament, té unes dimensions de 187 x 157 cm, és un retaule d'altar del període tardogòtic valencià i la seua escena central és la Mare de Déu amb l’Infant Jesús, envoltada de les escenes dels set gojos. 

Esta obra, ara totalment restaurada, va ser presentada dimarts passat per la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, qui va indicar, sobre el llibre editat, que mostra «el rigorós treball de recerca, anàlisi i documentació dut a terme per l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, que ha servit de base per establir els criteris i escometre, finalment, la restauració del retaule, procés del qual hem volgut deixar constància amb l'edició d'un interessant llibre».

La restauració

Va acompanyar la regidora en la presentació Gemma Contreras, subdirectora de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, qui va explicar tot el procés dut a terme: «En primer lloc, la reconstrucció volumètrica del suport, per passar posteriorment a la consolidació dels estrats daurats i pictòrics, que va donar pas a una neteja mecànica i fisicoquímica d'estos, recolzada en diferents tests de neteja. Després es va procedir a l'estucat d’aquelles pèrdues, tant dels daurats com de l'estrat pictòric, i a la reintegració cromàtica, en la qual es van emprar diferents tècniques en funció de la grandària de les llacunes. En el cas dels ors es va procedir a l'estucat i embolat a la manera tradicional i la reintegració es va realitzar amb or en pols de 23 ¾ i veladures amb colors a l'aigua. Finalment, es va aplicar un vernís de protecció de resines sintètiques de baix pes molecular i totalment estables».

Per a previndre futurs desperfectes s'ha millorat les condicions d'exhibició «per retornar-li la seua primitiva esplendor i poder garantir-ne la pervivència, per al gaudi de les generacions futures», explicà Tello, de manera que s'ha substituït el sistema d'ancoratge així com renovat la il·luminació de la sala, la qual va ser l'antic estudi de José Benlliure, el qual va adquirir l'obra en 1896, la qual va passar a formar part del patrimoni municipal en 1957, gràcies a una donació de María Benlliure, filla del pintor, la qual cosa va donar inici a la creació de la Casa Museu Benlliure.

Retablo de los siete gozos

Un llibre explicatiu

El llibre editat té un article de Vicente Samper Embiz, qui explica el context en què es va crear el retaule, i un segon article del personal tècnic de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació de la Universitat Politècnica de València, el qual detalla tot el procés de restauració, la qual s'ha pogut fer gràcies al treball conjunt Ajuntament i la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat.


Per a notícies anteriors consultar Notícies/Hemeroteca