Xavier Rius

Premiados Premi Iturbi
El Palau de la Música va acollir totes les proves d'este Concurs Internacional.
Premiados Premi Iturbi
El Palau de la Música acogió todas las pruebas de este concurso internacional.
Becats Alfons Roig
Es mostren fotografies dels viatges dels dos guanyadors, Keke Vilabelda i María José Planells.
Becados Alfons Roig
Se muestran fotografías de los viajes de los dos ganadores, Keke Vilabelda y María José Planells.
La Diputació presenta una campanya de promoció lingüística sobre pirotècnia
En estos cartells s'arreplega el lèxic més característic de la pirotècnia i manifestacions festives, en valencià, i estaran a disposició de comissions falleres i associacions festives.
La Diputació presenta una campanya de promoció lingüística sobre pirotècnia
En estos carteles se recoge el léxico más característico de la pirotecnia y manifestaciones festivas, en valenciano, y estarán a disposición de comisiones falleras y asociaciones festivas.
Diputació, Escola Valenciana i Fundació Sambori impulsaran el cine en valencià
Les tres entitats treballaran coordinades per a promocionar el cine en valencià.
Diputación, Escola Valenciana y Fundació Sambori impulsarán el cine en valenciano
Las tres entidades trabajarán coordinadas para promocionar el cine en valenciano.