Vicent Ros

Presentació del Fòrum Internacional de Música
Joan Ribó reivindica que València siga seu del debat internacional sobre la música.
Presentación del Foro Internacional de Música
Joan Ribó reivindica que València sea sede del debate internacional sobre la música.
Vicent Ros, Glòria Tello i Manuel Muñoz
El Palau acollirà 44 concerts i preus més barats.
Vicent Ros, Glòria Tello y Manuel Muñoz
El Palau acogerá 44 conciertos y bajan los precios.