Real Acadèmia de Cultura Valenciana

Ximo Puig
L'entitat acadèmica va modificar els seus estatuts de manera que el President es convertira en el seu President d’Honor, a instàncies de la pròpia Generalitat.
Ximo Puig
La entidad académica modificó sus estatutos para que el President se convirtiera en su President d’Honor, a instancias de la propia Generalitat.
Obertura de Curs de la RACV
Francisco García García va ser l'encarregat de pronunciar el discurs d'obertura de la RACV, en el que va fer un recorregut temporal de la història del territori valencià a través de la cartografia.
Apertura de Curso de la RACV
Francisco García García fue el encargado de pronunciar el discurso de apertura de la RACV, en el que hizo un recorrido temporal de la historia del territorio valenciano a través de la cartografía.
Transparència i la RACV renoven el conveni en matèria d'autogovern i Dret Civil Valencià
El conveni contempla jornades, seminaris, cursos, exposicions, així com l'edició de publicacions.
Transparencia y la RACV renuevan el convenio en materia de autogobierno y Derecho Civil Valenciano
El convenio contempla jornadas, seminarios, cursos, exposiciones, así como la edición de publicaciones.
Diccionari
L'obra és responsabilitat de l'Associació Cultural per al Patronat de la RACV.
Diccionari
La obra es responsabilidad de la Asociación Cultural para el Patronato de la RACV.
L'Arquebisbe de València dissertà sobre la Conferència Episcopal Espanyola en la RACV
Antonio Cañizares és Acadèmic d'Honor de l'entitat cultural.
El Arzobispo de Valencia disertó sobre la Conferencia Episcopal Española en la RACV
Antonio Cañizares es Académico de Honor de la entidad cultural.

Pàgines