Real Acadèmia de Cultura Valenciana

Transparència i la RACV renoven el conveni en matèria d'autogovern i Dret Civil Valencià
El conveni contempla jornades, seminaris, cursos, exposicions, així com l'edició de publicacions.
Transparencia y la RACV renuevan el convenio en materia de autogobierno y Derecho Civil Valenciano
El convenio contempla jornadas, seminarios, cursos, exposiciones, así como la edición de publicaciones.
Diccionari
L'obra és responsabilitat de l'Associació Cultural per al Patronat de la RACV.
Diccionari
La obra es responsabilidad de la Asociación Cultural para el Patronato de la RACV.
Aspecto del Salón del Consulat de Mar
Esta edició es dedicà als exacadèmics José Sanchis Sivera i Vicente Blasco Ibáñez.
Aspecto del Salón del Consulat de Mar
Esta edición se dedicó a los ex-académicos José Sanchis Sivera y Vicente Blasco Ibáñez.
SM el rei Felip VI (© DVirgili)
Este congrés està preparant-lo la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), l'Institut d'Història de Cuba (IHC), i les Universitats Politècnica i Catòlica de València.
SM el rey Felipe VI (© DVirgili)
Este congreso está preparándolo la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV), el Instituto de Historia de Cuba (IHC), y las Universidades Politécnica y Católica de Valencia.

Pàgines