Pere Fuset

Presentació del "Un comboi de rècord"
No ha sigut possible aconseguir les exigències que permetrien la consecució del rècord.
Presentación del "Un comboi de rècord"
No ha sido posible alcanzar las exigencias que permitirían la consecución del récord.
Seu PP carrer Quart (foto: Google)
El Portaveu de  Compromís per València es referix als investigats del cas Taula.
Sede PP calle Quart (foto: Google)
El Portavoz de  Compromís por València se refiere a los investigados del caso Taula.
Pavelló municipal en plena batalla (anys trenta)
El Corte Inglés acull una mostra fotogràfica de Rafael Solaz sobre esta especial "batalla".
Pabellón municipal en plena batalla (años treinta)
El Corte Inglés acoge una muestra fotográfica de Rafael Solaz sobre esta especial "batalla".
Pere Fuset
En la present edició hi haurà 250 activitats en més de 85 escenaris.
Pere Fuset
En la presente edición habrá 250 actividades en más de 85 escenarios.
Compromís celebrà un any de la victòria electoral davant de la ciutadania
Triaren la plaça del Mercat per a respondre a les preguntes dels assistents.
Compromís celebró un año de la victoria electoral ante la ciudadanía
Eligieron la plaza del Mercado para responder a las preguntas de los asistentes.

Pàgines