Pere Fuset

María del Roclío Gil Uncio i Daniela Gómez de los Ángeles
L'Hemicicle de l'Ajuntament va acollir l'acte de proclamació.
María del Roclío Gil Uncio y Daniela Gómez de los Ángeles
El Hemiciclo del Ayuntamiento acogió el acto de proclamación.
L'Ajuntament rep una alfàbega com a obsequi de Bétera
Esta donació s'emmarca en les festes d'esta població del Camp de Túria.
El Ayuntamiento recibe una alfàbega como obsequio de Bétera
Esta donación se enmarca en las fiestas de esta población del Camp de Túria.
Gran Fira de València a la Plaça Redona
Els diversos barris de la ciutat també acullen activitats d'esta Fira descentralitzada.
Gran Fira de València a la Plaça Redona
Los diversos barrios de la ciudad también acogen actividades de esta Fira descentralizada.
Ninot Indultat 2017
És una iniciativa per a ajudar a difondre la festa fallera per tot el món.
Ninot Indultat 2017
Es una iniciativa para ayudar a difundir la fiesta fallera por todo el mundo.
Regidores i regidors del Grup Municipal de Compromís
Els regidors i regidores del Grup Municipal han fet balanç davant de la ciutadania.
Concejalas y concejales del Grup Municipal de Compromís
Los concejales y concejalas del Grupo Municipal han hecho balance ante la ciudadanía.

Pàgines