Orquestra de València

L'Orquestra de València a la plaça de l'Ajuntament
El concert va ser oferit per l'Orquestra de València.
La Orquestra de València en la plaza del Ayuntamiento
El concierto fue ofrecido por la Orquesta de València.
Coque Malla
Malla s'estrena en l'escenari de la Sala Iturbi.
Coque Malla
Malla se estrena en el escenario de la Sala Iturbi.