José Bonet

Transparència i la RACV renoven el conveni en matèria d'autogovern i Dret Civil Valencià
El conveni contempla jornades, seminaris, cursos, exposicions, així com l'edició de publicacions.
Transparencia y la RACV renuevan el convenio en materia de autogobierno y Derecho Civil Valenciano
El convenio contempla jornadas, seminarios, cursos, exposiciones, así como la edición de publicaciones.
José Bonet, Ramón Serra, Benjamín Agulló, Federico Martínez Roda, Joan Ribó, Javier Domínguez, José Luis Medina, Daniel Sala, Vicent Marmon Calatayud
L'alcalde valorà els esforços de l'entitat acadèmica per superar “vells conflictes” i el treball que fa sobre temes d'actualitat.
José Bonet, Ramón Serra, Benjamín Agulló, Federico Martínez Roda, Joan Ribó, Javier Domínguez, José Luis Medina, Daniel Sala, Vicent Marmon Calatayud
El alcalde valoró los esfuerzos de la entidad académica por superar “viejos conflictos” y el trabajo que hace sobre temas de actualidad.