Hortensia Herrero

Premiats 9 d'Octubre
El president de la Generalitat ha destacat els valors de les persones i entitats premiades.
Premiados 9 d'Octubre
El president de la Generalitat ha destacado los valores de las personas y entidades premiadas.