Gran Fira de València

Gran Fira de València a la Plaça Redona
Els diversos barris de la ciutat també acullen activitats d'esta Fira descentralitzada.
Gran Fira de València a la Plaça Redona
Los diversos barrios de la ciudad también acogen actividades de esta Fira descentralizada.
El MuVIM va acollir més de 1.200 visitants en la Gran Nit de Juliol
El museu estigué obert fins a altes hores de la nit dins dels actes de la Gran Fira de València.
El MuVIM acogió más de 1.200 visitantes en la Gran Noche de Julio
El museo estuvo abierto hasta altas horas de la noche dentro de los actos de la Gran Fira de València.
Chimo Bayo
Celebra el 25 aniversari de la cançó “Así me gusta a mí”.
Chimo Bayo
Celebra el 25 aniversario de la canción “Así me gusta a mí”.
'Chao Chochín'
Es tracta d'una idea original de la companyia Las Reinas Magas.
'Chao Chochín'
Se trata de una idea original de la compañía Las Reinas Magas.
Pavelló municipal en plena batalla (anys trenta)
El Corte Inglés acull una mostra fotogràfica de Rafael Solaz sobre esta especial "batalla".
Pabellón municipal en plena batalla (años treinta)
El Corte Inglés acoge una muestra fotográfica de Rafael Solaz sobre esta especial "batalla".

Pàgines