Glòria Tello

Presentació del Fòrum Internacional de Música
Joan Ribó reivindica que València siga seu del debat internacional sobre la música.
Presentación del Foro Internacional de Música
Joan Ribó reivindica que València sea sede del debate internacional sobre la música.
Circ Gran Fele, “Oriente Express”
Les representacions tindran lloc a Espai Rambleta del 23 de desembre al 7 de gener.
Circo Gran Fele, “Oriente Express”
Las representaciones tendrán lugar en Espai Rambleta del 23 de diciembre al 7 de enero.
Presentació de la X edició de La Cabina
S'exhibiran 24 produccions en la Secció Oficial i 10 en Amalgama.
Presentación de la X edición de La Cabina
Se exhibirán 24 producciones en la Sección Oficial y 10 en Amalgama.

Pàgines