Glòria Tello

L'Associació València Negra rebrà 10.000 euros, la màxima subvenció de l'Ajuntament
S'han presentat 79 projectes de dos associacions veïnals, quatre fundacions i una federació.
La Asociación Valencia Negra recibirá 10.000 euros, la máxima subvención del Ayuntamiento
Se han presentado 79 proyectos de dos asociaciones vecinales, cuatro fundaciones y una federación.
Carrer Impressora Jerónima Galés (abans General Barroso)
L'Ajuntament va iniciar la substitució dels noms franquistes dissabte passat.
Premiados Premi Iturbi
El Palau de la Música va acollir totes les proves d'este Concurs Internacional.
Premiados Premi Iturbi
El Palau de la Música acogió todas las pruebas de este concurso internacional.
L'Orquestra de València a la plaça de l'Ajuntament
El concert va ser oferit per l'Orquestra de València.
La Orquestra de València en la plaza del Ayuntamiento
El concierto fue ofrecido por la Orquesta de València.
Presentació de Russafa Escènica
Hi haurà 19 peces escèniques, del 14 al 24 de setembre.
Presentación de Russafa Escènica
Habrá 19 piezas escénicas, del 14 al 24 de septiembre.
Presentació de "Cultura als barris"
Durant dos mesos 10 barris de la ciutat s'ompliran de diverses activitats culturals.

Pàgines