Federico Martínez Roda

Transparència i la RACV renoven el conveni en matèria d'autogovern i Dret Civil Valencià
El conveni contempla jornades, seminaris, cursos, exposicions, així com l'edició de publicacions.
Transparencia y la RACV renuevan el convenio en materia de autogobierno y Derecho Civil Valenciano
El convenio contempla jornadas, seminarios, cursos, exposiciones, así como la edición de publicaciones.
L'Arquebisbe de València dissertà sobre la Conferència Episcopal Espanyola en la RACV
Antonio Cañizares és Acadèmic d'Honor de l'entitat cultural.
El Arzobispo de Valencia disertó sobre la Conferencia Episcopal Española en la RACV
Antonio Cañizares es Académico de Honor de la entidad cultural.
Acadèmics Corresponents de la RACV (foto: Javier Marco Tatay)
La seu de la RACV va acollir els estudis sobre diverses poblacions de la Comunitat Valenciana.
Académicos Correspondientes de la RACV (foto: Javier Marco Tatay)
La sede de la RACV acogió los estudios sobre diversas poblaciones de la Comunitat Valenciana.
Seu de la RACV
El President de la Generalitat serà el President d'Honor de la RACV.
Sede de la RACV
El President de la Generalitat será el President d'Honor de la RACV.
Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV)
Una gran absència d'acadèmics permet el rebuig sumant només 9 vots.
Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV)
Una gran ausencia de académicos permite el rechazo sumando solamente 9 votos.

Pàgines