falla

Ninot Indultat 2017
És una iniciativa per a ajudar a difondre la festa fallera per tot el món.
Ninot Indultat 2017
Es una iniciativa para ayudar a difundir la fiesta fallera por todo el mundo.
Plantà al tomb
Participaren entre 200 i 300 persones.
Plantà al tomb
Participaron entre 200 y 300 personas.
Bateig de la Falla La Ferroviària
Diverses activitats d'esta tradicional falla del centre de la ciutat.
Bautizo de la Falla La Ferroviaria
Diversas actividades de esta tradicional falla del centro de la ciudad.
Llibret Falla Na Jornada 2017
Els diversos galardones seran lliurats el 10 de març al Palau dels Arts.
Llibret Falla Na Jornada 2017
Los diversos galardones se entregarán el 10 de marzo en el Palau de les Arts.
Joan Ribó rep el Ninot d'Or del Gremi d'Artistes Fallers
Valoren el seu esforç per obtindre el consens polític per a millorar la Ciutat de l'Artista Faller.
Joan Ribó recibe el Ninot d'Or del Gremio de Artistas Falleros
Valoran su esfuerzo por obtener el consenso político para mejorar la Ciudad del Artista Fallero.

Pàgines