Estación del Norte

Representación de la Federación de Amigos del Ferrocarril de la Comunidad Valenciana (FAFCV)
Els Amics del Ferrocarril van recordar el centenari de l'Estació del Nord (València Nord).
Representación de la Federación de Amigos del Ferrocarril de la Comunidad Valenciana (FAFCV)
Los Amigos del Ferrocarril recordaron el centenario de la Estación del Norte (València Nord).
Maqueta de València Nord (foto: Esteban Gonzalo)
Esta exposició mostra una gran maqueta de l'Estació del Nord que està exposada a una sala de la terminal d'alta velocitat Joaquín Sorolla.
Maqueta de València Nord (foto: Esteban Gonzalo)
Se muestra una gran maqueta de la Estación del Nord que está expuesta en una sala de la terminal de alta velocidad Joaquín Sorolla.